Mike Mignola - Hellboy 8: Temnota vábí cover
Zdroj: Comics Centrum

Povolejte zpět všechny své hellboyovské vědomosti a vzpomeňte na události předchozích dílů. Hellboy je totiž zpátky a jeho osud byl vyšlapán před dávnou dobou. Další svazek série dokazuje, že co kniha, to další díl komplexní a promyšlené skládanky. Vítejte v prvním díle závěrečné trilogie!

Po událostech knih Podivná místa a Vstříc mrtvým vodám skončí Hellboy vyplaven na anglických březích, kde se zdržuje u dávného přítele. Dávají se však po pohybu události, které mu nedovolí jen tak nečinně sedět.

V knize Temnota vábí dostihne Hellboye jeho minulost a důsledky nejednoho z jeho činů. V Itálii se slizký okultista Igor Bromhead (se kterým se Hellboy střetl v Pravé ruce zkázy) pouští do evokace bohyně Hekaté, kterou spoutá jménem její smrtelné schrány – Ilsy Haupsteinové. To mu vyzradila kostra jejího bývalého milence Vladimira Giurescua, a pokud si na vztah těchto dvou nepamatujete, můžete si jej osvěžit v Probuzení ďábla.

Bromhead Hekaté uvězní, čímž se spustí řetězec událostí, který Hellboye málem semele. Místo královny čarodějek je totiž najednou volné, a to vyvolá četné diskuse a třenice.

Mike Mignola - Hellboy 8: Temnota vábí obálka
Zdroj: Comics Centrum

V lůně staré Anglie je Hellboy konfrontován s rituálem pod šibenicí, kde popravoval čarodějky legendární (a fiktivní) anglický lovec čarodějnic Henry Hood. Po střetu s familiáry je Hellboy předvolán před sněm čarodějnic, které jej chtějí přijmout za svého vůdce, na základě nároku zděděném po otci – Hellboyův démonický papá byl totiž hlavou všech čarodějnic z Lancashire a Abbotsbury.

Není příliš překvapivé, že je Hellboy pošle ke všem čertům a zmizí, jenže celá věc má svůj háček. Po Hellboyově odchodu se zjeví Koku, věrný služebník Baby Jagy a uzavře malou dohodu s anglickými čarodějnicemi, která Hellboye vžene přímo do říše Baby Jagy, která na něj má již dlouho spadeno (pozorný čtenář si možná pamatuje, že ji Hellboy kdysi připravil o oko, viz kniha Spoutaná rakev).

A tak se nám opět otevírá svět ruských bájí a pověstí. Hellboy prchá před nemrtvými armádami, setká se s lešijem, známou východoslovanskou lesní entitou, strážcem krbu Domovojem, zprostředkovaně i s bohem Perunem, a především se známými postavami ruských bájí – Kostějem Nesmrtelným, krásnou Vasilisou a samozřejmě samotnou Babou Jagou.

Celé jeho putování je prošpikováno odkazy nejen na konkrétní bytosti a místa, ale také obsahuje celou řadu prvků přítomných v ruských pohádkách (za všechny jmenujme alespoň hřeben, který si hodí pronásledovaný za záda a vznikne hluboký a neproniknutelný les).

Zpátky v Anglii jsou zhrzené čarodějky navštíveny vemlouvavým hostem – Gruagachem. Gruagach býval velkým válečníkem z lidu Tuatha De Danann, ale po jedné nepříjemné epizodě zůstal uvězněn v těle připomínající prase. A jak tomu tak bývá, za jeho uvězněním nestojí nikdo jiný než Hellboy (tento příběh taktéž najdete v knize Spoutaná rakev v povídce „Mrtvola“).

Gruagach stále čeká na svou pomstu a apeluje na čarodějky, aby zaplnily prázdné místo po Hekaté. Na to, kdo je tajuplná „ona“, proč je vězněna v hlubokém podzemí (v krabici a rozřezaná na kousky) a proč i mezi sličným lidem vyvolává takovou hrůzu, si musíme počkat. Zde zatím sledujeme peripetie cesty k jejímu vzkříšení. Rozhodně je zjevné, že nepůjde o osobu příliš přívětivou a že na Hellboye (a nejen na něj) čeká další mocný protivník.

Na závěr nás čekají dva epilogy. Jeden je výletem do sídla Ú.P.V.O., kam Hellboy posílá dopis, což vyvolá značný rozruch. Z pouhého pozdravu je jasné, že Hellboy je sice naživu, ale zdržuje se na podivných místech a setrvává v blažené nevědomosti ohledně nedávných událostí, jako je žabí mor, trable s kapitánem Daimioem nebo Rogerova smrt.

Epilog druhý je exkurzem do vězení Hekaté a jejím příběhem z dob dávné Hyperborey, což prohloubí naše znalosti mytologie tohoto světa.

Temnota vábí nám opět přináší to, v čem celá série vyniká – neopakovatelnou atmosféru a vtáhnutí do zcela jiného a magického světa. Říše Baby Jagy je nejen plná roztodivných bytostí a podmanivých zasněžených scenérií, ale příběhově též nabízí heroické momenty a archetypální konflikty v reminiscencích na klasickou ruskou pohádkovou tvorbu.

Druhá linie příběhu sledující Gruagacha nás opět zavede do Irska ke vznešenému lidu sídhe – obrům, skřítkům a králi Dagdovi a královně Mab. Oba světy jen přetékají fantastickou atmosférou, odkazy na mytologii a rozličnými legendárními tvory.

Temnota vábí je zkrátka nesmírně epickým a zároveň atmosférickým úvodem do finální trilogie (ale nebojte se, konec ještě zdaleka není blízko, protože před dílem závěrečným se odehraje ještě spousta svazků ze série Ú.P.V.O. i dalších).

Dávají se do pohybu důležité věci a čtenář neprohloupí, když si některá fakta z dílů předcházejících raději osvěží, protože právě ve finální trilogii se všechny drobné dílky, někdy pocházející z hlavní příběhové linie, jindy zase z povídek, skládají dohromady a vytváří tak vpravdě epochální zážitek.

S výjimkou dvou epilogů se zde role výtvarníka ujal Duncan Fegredo. Jde o jeho první hellboyovský počin, nicméně o tom, že odvedl dobrou práci, svědčí i fakt, že si jej Mignola nechal jako hlavního výtvarníka pro celou trilogii.

V příloze nalezneme i skicář, kde máme možnost nahlédnout do tvůrčí dílny, kde se Fegredo zvolna přibližuje Mignolovu stylu, aniž by ovšem ztrácel ten svůj. Oproti Mignolovi čekejte detailnější kresbu, méně práce se stínem, ale také místy větší dynamiku a neskutečnou péči věnovanou detailům. Obzvláště větší části kompozic jsou překrásně nasyceny myriádou detailů a je vidět, že Mignola nesáhl vedle.

Mimochodem, pokud by se vám stýskalo po kresbě Mike Mignoly, tak si ji můžete alespoň užít ve druhém epilogu.

Temnota vábí je začátkem konce. Pokud čtete celou sérii ve správném pořadí, je to po delší době návrat k Hellboyovi samotnému a jak bylo zmíněno, není od věci si některé příběhy a fakta oprášit. Odměnou ale bude skvělý zážitek z příběhu zasazeného do bohatého, mnohovrstevnatého a plastického světa.

Mike Mignola – Hellboy 8: Temnota vábí

Scénář: Mike Mignola

Kresba: Duncan Fegredo

Vydal: Nakladatelství Comics Centrum, 2012

Překlad: Jan Kantůrek

Počet stran: 192 stran

Cena: 419 Kč

Závěrečné hodnocení
Příběh, zábava, čtivost
90 %
Zpracování a cena
90 %
Styl a překlad
90 %
Cíl knihy a splnění
90 %
Václav Valtr
Sinolog, divadelník a dj. Milovník velkolepých fikčních vesmírů, spekulativní fikce, SW i ST, HP i LoTR, young adult i pohádek. A v neposední řadě otec dvou dětí, u kterých doufá, že podědí jeho lásku k fantastice.
temnota-vabi-hellboy-se-vraci-a-s-nim-i-jeho-temna-minulost-s-demony-anglickymi-carodejnicemi-a-prastarou-bohyni-hekate+ Bohaté mytologické odkazy + Hutná atmosféra a napětí + Fegredova kresba - Zapomnětlivé čeká přehrabování se v předchozích svazcích