Robert Jordan: Kolo času II. Velké hledání
Zdroj: Fantasymag.cz

Pokračování velkolepé ságy o znovuzrozeném Drakovi a cestě za záchranou nebo rozbitím světa.

Tentokrát se mj. cestuje za Valerským rohem, nebezpečnou dýkou, a na této cestě čekají hrdiny nejen další výzvy, ale i další nestvůry, byť nejsou tak hnusné jako trolloci. Aspoň na pohled.

Kdo je strážce Lan?

Zatímco v první knize jsme se hned zkraje dozvěděli, kdo je Moiraine Sedai, jaké má schopnosti a jaký úkol ji čeká, druhý díl se na tomtéž místě věnuje jejímu strážci jménem al’Lan Mandragoran. Anebo také Dai Šan – diadémový rytíř, poslední pán Sedmivěží. Zní to mnohem honosněji, než strážce, a čtenáři to upravuje možný první dojem, tedy že je strážce Aes Sedai křížencem sluhy a ochranky. Tím Lan rozhodně není.

Úvod nám naznačuje, že Lan sehraje v celém příběhu důležitou roli, a to nejen při mentorování mladého Randa. Potkal totiž něco, v co už nedoufal: lásku mladé vědmy. Ano, té protivné a přechytralé Nyneivy…

Něco bylo již naznačeno, další trocha se projeví v tomto dílu, ale myslím, že její rozkvět, ať už se projeví jakkoli, čtenáře ještě čeká (ostatně, bez lásky coby koření se neobejde žádný velký příběh).

Úkol pro přátele temnoty

V prologu čtenář dostane odpověď na mnohé: Očima muže jménem Bors sledujeme setkání porůznu maskovaných lidí. Vzhledem k tomu, že se tu vyskytnou trolloci a myrdraal, je jasné, že to nebude šlechtický ples, ani narozeninová party, ačkoli jsou tu přítomné i Aes Sedai.

A protože se tu zjeví i náš známý ze snů Randa, Mata a Perrina – muž v černém s plameny místo očí – je jasné, že jde o setkání klubu přátel temnoty. Potvrzuje se, co bylo naznačeno v prvním dílu: Ba’alzamon je jedno z mnoha jmen (to pravé se totiž nevyslovuje, jak už víme z Harryho Pottera) samotného bigbosse všeho zla, Temného.

Spolu s jeho partou nejbližších aka Zaprodanci je zavřeli Drak a jeho rytíři v Šajol Ghúlu. Bohužel, zpětná reakce, která při tom vznikla, pošpinila mužskou polovinu pravého zdroje  (hnací síla vesmíru, která otáčí Kolem času, rozdělená na mužskou a ženskou), takže muži Aes Sedai zešíleli a rozbili svět, čímž skončil věk pověstí.

Takže čtenář začíná chápat, proč jsou v prvním díle Aes Sedai pouze ženy, a proč pronásledují a krotí, usměrňují neboli utišují (odřezávají od pravého zdroje) muže, u kterých se tato schopnost projeví.

Svět (anebo jen Aes Sedai?) totiž nechce/nepotřebuje muže, kteří umějí čarovat a zešílí z toho. Při setkání maskovaných jsou do prostoru “promítnuty” postavy Randa, Mata a Perrina, a každý z přítomných od Ba’alzamona je prostřednictvím jakési hypnózy zaúkolován pro budoucnost.

Muž jménem Bors je v civilu zřejmě součástí Dětí světla, podivného náboženského, a velmi krutého společenství, které nenávidí Temného, všechny jeho druhy, ale i Aes Sedai.

Robert Jordan: Kolo času II. Velké hledání
Zdroj: Nakladatelství Laser

Společenstvo Draka

Ve městě Fal Dara se nachází cela parta našich hrdinů, včetně Moiran, strážce Lana, i ogiera Loiala. A přijíždí sem další Aes Sedain i s hlavou společenství, amyrlin, jejíž pozice se rovná pozici královny.

Také je tu uvězněný trhovec Padan Fain, ze kterého se vyklubal sluha temných a ten, který přivedl trolloky do vesničky Dvouříčí, čímž celá anabáze hlavních hrdinů začala. Rand má obavy, že ho Aes Sedai budou chtít usměrnit, aby zešílel a zemřel, rozhodně se tedy Fal Daru opustit.

Čtenář se dozví o jednotlivých barvách (hnědá, bílá, modrá, zelená, žlutá a šedá), které prezentují sedm spolků alias adžah společenstva Aes Sedai, a poznává tu nejnebezpečnější z červených adžah, Liandrin. Červené adžah zaměřují veškerou energii na hledání a krocení mužů, kteří se pokoušejí ovládnout jedinou sílu. Není tedy divu, že když se Rand s Liandrin setká, není to nijak přátelské a Rand se cítí ohrožen.

Ve stejný čas do Fal Dary vtrhávají trolloci se svým vůdcem, bezokým myrddraalem, zmasakrují stráže, osvobozují Padan Faina, a ukradnou valerský roh, bájnou zbraň, která má moc povolat do boje s Temným všechny padlé hrdiny.

S rohem se jim podaří sebrat i Matovu dýku (tu, kterou v Šar Logotu ukradl Mordethovi, a která na něj přenesla nejen temnotu, ale i spojení, jež dokáží rozpojit – a Matovi zachránit život – pouze Aes Sedai, a to nejlépe v jejich sídle, Bílé věži v Tar Valonu).

Z důvěrného rozhovoru mezi amyrlin a Moirain vyplyne, že tyto dvě čarodějky spojuje přátelství už od dob, kdy byly v Bílé věži obě novickami, že to byly ony, které před 20 lety vyslechly proroctví o zrození Draka, a také, že jsou zajedno v názoru, nechat Draka dorůst na svobodě, protože nemůžou bránit osudu v jeho naplnění, ať to pro svět znamená rozbití nebo záchranu.

Samozřejmě obě doufají, že bude Drak bojovat na straně Světla, a to s pomocí Valerského rohu (protože i roh slouží tomu, kdo na něj zatroubí, bez ohledu na to, zda slouží Světlu nebo Tmě), ale obě dobře chápou, že nátlak, natož zkrocení Randa, by byl chybou. Moirain ukáže amyrlin rozlomenou pečeť – zámek. Je to cuendillar neboli srdečník, materiál, který nelze rozbít a už ho nikdo neumí vyrobit.

Má tvar černobílého kotouče, prastarého symbolu Aes Sedai z dob, kdy čarovali muži i ženy. Kotouč je rozdělený vlnovkou na dvě poloviny – ta bílá je zvaná plamen Tar Valonu a symbolizuje ženy Aes Sedai, černé se říká dračí špičák a v současnosti představuje zlo. Bylo jich vyrobeno sedm a všechny sloužily jako zámky na vězení Temného a Zaprodanců.

Amyrlin si předvolá Randa a sdělí mu, že ví, že je Drak znovuzrozený. Randovy obavy se však nenaplní, nedojde k jeho zkrocení alias odříznutí od jediné síly. Namísto toho mu amyrlin překvapivě navrhne, ať se rozmyslí, zda odjede s ní, Moirain, Nyneivou a Egwain do Tar Valonu a Bílé věže, domova Aes Sedai, anebo se vydá spolu s Matem, Perrinem a ostatními bojovníky Fal Dary na výpravu za ukradeným rohem a Matovou dýkou.

Rand, který bojuje s obavami, aby neublížil svému okolí, kdyby začal usměrňovat jedinou sílu, aby nezešílel, a aby se zároveň nenechal Aes Sedai manipulovat, se nakonec rozhodne účastnit se výpravy za rohem. A naše partička se opět rozděluje.

Kdo je kdo mezi temnými?

Pro lepší pochopení jmen a pojmenování těch, kteří slouží zlu, tedy Temnému, nabízím tzv. průběžnou pyramidu temnoty, která se možná s každým dalším přečteným dílem rozšíří: Na jejím vrcholu je samozřejmě big boss, tedy Temný, pravým jménem Šej’tan (jinak také Ba’alzamon, Otec lží, Oslepitel…). Vyslovení jeho pravého jména poutá jeho pozornost a přináší neštěstí až pohromu, proto se pojmenovává jinými jmény.

Hned pod ním jsou Zaprodanci, o jejichž jménech či charakterech moc nevíme – je to 13 nejmocnějších lidí, kteří brilantně ovládají jedinou sílu. Drak a jeho rytíři je uvěznili a zamkli v Šajol Ghúlu, ale v tomto díle je naznačeno, že přinejmenším jeden z nich pronikl znovu na svět.

Základnu pyramidy tvoří nejrůznější sluhové temného (jako v prvním dílu odhalený Padan Fain) a jejich pohůnci – myrdaallové, trolloci a jiná chamraď.

Společenství rohu a tajemná Seléné

Faldarští vojáci, řečení šanjaři, s pomocí slídila (člověk, který má schopnost vyčmuchat zlo a stopovat jeho původce, kteroužto schopnost faldarští úspěšně tají i před jinak ctěnými Aes Sedai, neboť se – právem – domnívají, že by je o slídila, coby domnělého uživatele jediné síly, připravily) stopují trolloky a po cestě nacházejí stopy jejich řádění – jednak zabíjejí lidi ve vesnicích, kterými procházejí, jednak i některé ze svých, tedy lidi, kteří temnotě slouží.

Jedné noci se Rand spolu se slídilem a ogierem Loialem propadnou do jiné dimenze. Rand je přesvědčen, že je to jeho chyba, protože se při cvičení dovednosti vyprázdnit si mysl (kterou ho kdysi učil jeho otec Tam) pravděpodobně dotkl jediné síly. Při marných pokusech dostat sebe a své druhy zpět, potkává nádhernou mladou ženu jménem Seléné.

Během krátké doby se do ní zamiluje a ačkoli Seléné toho o jediné síle, o něm samotném i o legendách, pocházejících ze světa před jeho rozbitím, ví ještě víc, než neskutečně sečtělý Loial, není mu to podezřelé a domnívá se, že je Seléné nějakou šlechtičnou z Cairhienu, jak mu tvrdila.

Bystrý čtenář však začne tušit, že tohle setkání nebyla náhoda. Seléné totiž Randem velmi umně manipuluje, a s pomocí lichotek, pochval a povzbuzování, se jí daří přimět ho k tomu, aby více používal jedinou sílu, tedy její mužskou část, zvanou saidín, a samozřejmě mu zvedá…..sebevědomí.

I proto se Randovi s pomocí dotyku portálového kamene a využitím síly podaří vrátit celou skupinku zpátky do normálního světa. A dokonce se jim podaří ukrást Padan Fainovi a trollokům Valerský roh i Matovu dýku. Seléné však Randa opouští, v průběhu knihy dokonce dvakrát, ale je zřejmé, že se ještě vrátí, a pokud ne v této knize, pak v té příští… 

Novicky Tar Valonu, vlčí bratr a podivní Seančané.

Ženská část dvouříčské party se v Tar Valonu učí zacházet se sílou, a poznává nové přátele jako novicku Elain, dědičku andorského trůnu a její bratry, nebo Min, která umí vidět budoucnost. Všechny spojuje Rand, se kterým buď vyrůstaly, nebo ho při jeho putování v první knize potkaly.

Šajnarští vojáci s Matem a Perrinem pokračují na cestě do Cairhienu, a Perrin nahrazuje slídila, který se ztratil s Randem a Loialem. Díky své schopnosti se spojí s vlky a získává od nich informace o trollocích, prchající s rohem i dýkou. Taky zaznamená, že vlci s velkou úctou mluví o Stínobijci, ale nedokáží Perrinovi předat jeho podobu.

A na druhé straně světa si mezitím podrobují vesnice a města Seančané – zvláštní lid v okázalých oblecích a s vojáky v hmyzích přilbicích, kteří namísto koní jezdí na stvůrách. K podrobení využívají Aes Sedai, které vodí na obojku a chovají se k nim stejně, jako ke psům. Vlastně hůř, protože psa kvůli chybám nemučíte….

V další části knihy poznáváme další příšerky i lidi (dokonce šlechtice!), ochotné za příslib peněz a moci sloužit zlu, ale také aielské bojovnice, jejichž barva vlasů opět připomene nejasný Randův původ. Čtenáře také čeká setkání s domněle mrtvým kejklířem Tomem Merrilinem i s lodním kapitánem Domonem.

Valérský roh je opět ukraden a znovu nalezen, ukáže se, že lstivý Padan Fain má mnohem větší moc a vyšší postavení u Temného, než se zdálo… a rudá adžah Liandrin se konečně odhalí jako mimořádně zákeřná a nebezpečná Aes Sedai. Všechny cesty tří částí společenstva (i některých dalších), byť každá v jiném čase, jiným způsobem (Cesty, portály) a z různých důvodů, směřují na jedno místo: k Tomově hlavě, do města Falme.

Co se stalo ve Falme, nezůstane ve Falme

Závěr je samozřejmě stejně epický jako v prvním dílu. Nakonec je zatroubeno na Valérský roh, strhne se velká bitva mezi vojáky Dětí světla, seančany, šanjarskými bojovníky, nechybí tu ani ženská složka novicek z Tar Valonu a Egwainino úžasné osvobození z potupné pozice damane na obojku.

A vše končí soubojem mezi Drakem Znovuzrozeným a Ba’alzamonem. Soubojem takové síly, že se oba protivníci vznesou do nebe, takže jej můžou sledovat lidi široko daleko. Na první pohled to vypadá, že se Drakovi podařilo Temného porazit, ale jak už víme, žádný pán zla se nedá jen tak propíchnout mečem…..

A protože se čtenář dozví jména dvou ze tří Zaprodanců, z nichž jedna je Randova oblíbená Seléné aka mocná Dcera noci Lanfear, a taky fakt, že více jak 2 pečetě na vězení Temného byly zlomeny, je jasné, že třetí díl bude dost napínavý.

Požitek z četby přeje připraveným

Při četbě Kola času může rozvleklost příběhu, vyprávěného skrze stovky zdánlivě nepotřebných detailů, odkazů na nikdy nečtené legendy a citace, odradit každého, kdo je zvyklý na zhruba načrtnutý rámec děje, sprintování k pointě a krátký závěr.

Ale: kdo se přenesl přes první díl a začal číst další, není překvapen. A může si dosyta užít – právě díky zmiňovaným detailům – plasticitu prostředí, ve kterých se sága odehrává i dějů, které probíhají na různých místech světa.

S trochou představivosti se pak čtenář přenese do světa mimo náš lidský čas, a užije si tenhle dopodrobna popsaný zajímavý svět i originálně zpracovaný příběh o věčném souboji dobra a zla. 

Vychytávka na konec

Velmi oceňuji slovníček, který čtenáři pomáhal při orientaci už v předchozí knize, a zde je rozšířen o další pojmy i jejich kontext v rámci děje. Najdete tu všechny jména i názvy, které potřebujete k ukotvení se v příběhu.

Robert Jordan: Kolo času II. Velké hledání

Vydal: Euromedia Group, a. s. v edici Laser 2022 (vydání třetí, v Laseru první)

Překlad: Dana Krejčová

Obálka: podle zahraničního originálu upravila Lucie Vávrová

Počet stran: 666 / pevná vazba

Cena: 479 Kč

Závěrečné hodnocení
Příběh, zábava, čtivost
85 %
Zpracování, cena
90 %
Styl, překlad
90 %
Cíl knihy, splnění
85 %
Jarka Benešová
Kreativní kynoložka a pravdomilka, stará čarodějnice, milovnice undergroundu i popkultury, požíračka knih, filmů, seriálů a muziky.. Občanské povolání: kreativec, copywriter, dramaturg v oboru televizní self promotion. Do světa fantasy skočila prostřednictvím Lewise Carrola a od té doby se z něj odmítá vynořit.. K nalezení na půdě staré usedlosti, mezi knihami Pratchetta, Kinga, Harkness, Riggse, Gaimana, Tolkiena….nebo ve střižně, případně mezi stromy. Poznávací znamení: kafe & cigáro. Motto: Život má bejt šťavnatej příběh.
kolo-casu-ii-hon-za-mocnym-artefaktem-ktery-muze-rozhodnout-valku-mezi-svetlem-a-temnotou+ pokračování epické fantasy + zpracování knihy nakladatelem + překlad + slovníček - složitější orientace mezi jmény a názvy - pro někoho až moc detailů v příběhu