Robert Jordan: Kolo času: Oko světa
Zdroj: Fantasymag.cz

Úvod do epické ságy o boji mezi Temným a Světlem, znovuzrozeném Drakovi a jeho roli v tomto boji.

Jako první se v knize dozvíme, kdo je Morain Damodredovna. Vedle popisu schopností, z nichž nejdůležitější je schopnost usměrňovat Jedinou sílu, se dozvíme, že patří mezi 3 nejsilnější Aes Sedai. Vedle toho je Moirain šlechtického původu a je tedy vyškolena i v diplomacii.

Spolu s dalšími dvěma družkami vyslechla proroctví o zrození Draka Znovuzrozeného, čímž započala jejich mise. Ta Moirainina spočívá v cestování světem a hledání Draka, aby jej připravila na Poslední bitvu. Většině výrazů čtenář nerozumí, což může slabším povahám způsobit jistý zmatek v hlavě, ale doporučuji vydržet!

V prologu knihy vtrhne čtenář do závěru jakési apokalyptické bitvy, aniž by tušil, kdo je kdo (což se v průběhu knihy vysvětlí). Panovník jménem Luis Therin se potácí troskami paláce mezi mrtvolami, hledá svou ženu a děti a zjistí, že je sám zabil.

Robert Jordan: Kolo času: Oko světa
Zdroj: Nakladatelství Laser

Po tomto zjištění nastane apokalypsa, kdy se vzduch promění v oheň, oheň v tekuté světlo, z nebes udeří střela, která se propálí nebohým Theronem, propojí zemi s nebem…a nakonec na zemi zůstane jen hora s ostrovem, na němž se vztyčí jakýsi muž v černém, který naštvaně zahrozí světu se slovy “Mně jen tak snadno neutečeš, Draku!” zmizí.

Dvouříčí a utvoření Společenství prstenu, pardon, členů výpravy

Aniž by měl čtenář možnost se oklepat z té hrůzy, ocitá se hned vedle mladého ovčáka Randa, který se svým otcem Tamem a nákladem sudů s pálenkou cestuje do vesničky Dvouříčí. Po cestě Rand zaznamená podivného jezdce, který je sleduje. Jelikož ho viděl jen on, necítí se dobře.

V rámci příprav na oslavy Bel Tinu (odkaz na keltský Beltine) se postupně seznamujeme s hrdiny příběhu. Mezi ně patří Randovi přátelé: vtipálek Mat, rozvážný kovář Perrin, dcera hostinského a starosty Egwain a místní vědma, mladá, rázná a kapku protivná Nyneiva.

Rand a Egwain tvoří zamilovanou dvojici, byť to vypadá, že se Egwain chystá do učení na vědmu, což se s manželstvím a rodinou dost neslučuje, a v Randovi to vyvolává rozpaky a mírnou nechuť k Nyneivě (která se jinak – díky své ráznosti a své holi – těší všeobecnému respektu).

Do vesnice zároveň přijíždí záhadná paní Moiran, její Strážce Lan, kejklíř Tom Merrilin a každoročně dychtivě očekávaný trhovec Padan Fain s vozem, plným zboží a cetek pro každého z vesničanů. 

Ústřední trojice mládenců si při běžné práci navzájem opatrně svěřuje, že viděli záhadného muže v plášti, který se ve větru nehýbal a čtenář začne spolu s nimi pociťovat, že se tu děje něco zvláštního, co tuhle trojici provází..a bude provázet možná v celé knize.

Večer se Rand s otcem vracejí na svůj statek, aby zaopatřili ovce a další zvířenu před zítřejšími oslavami. Na statek však nečekaně zaútočí trolloci, odporné bytosti s rohy, paznechty, zakřivenými zuby; hnusní záporáci, které brutální zabíjení lidí vysloveně těší.

Randovi se podaří uprchnout, a svého zraněného otce vleče do vesnice, aby požádal o pomoc vědmu Nyneivu. Spoušť, do které otce přivleče, prozrazuje, že i vesnice se stala místem útoku trolloků. Mezi chaoticky pobíhajícími vesničany, hořícími domy a sténajícími zraněnými, se mu podaří najít Nyneivu, která mu však sdělí, že otce nelze vyléčit. Rand odmítá tuto skutečnost přijmout, a rozhodne se vyhledat pomoc paní Moirain.

Dozvěděl se totiž, že tato tajemná dáma je Aes Sedai – obávaná i ctěná žena – čarodějka s velkou mocí, která dokázala s pomocí magické síly zabít trolloky, a dokáže i uzdravovat. Zároveň má plnou hlavu Tamových slov, která pronášel v horečce: jako by Rand nebyl jeho synem, ale nalezeným nemluvnětem kdesi v cizí zemi… 

Setkání Randa s Aes Sedai znamená nejen uzdravení pro Randova otce, ale také šokující zjištění pro Randa a jeho přátele Mata a Perrina. Všichni tři jsou totiž adepty na Znovuzrozeného Draka z pradávného proroctví, tedy muže, který může svět buď zachránit, nebo zničit.

A protože útok trolloků na vesnici byl de facto jen zástěrkou pro získání všech tří hochů, neb trolloci jsou služebníky Temného, který se je – sám prozatím zavřený v izolaci – bude snažit ovládnout a přimět ke službě temnu, budou se muset mládenci vydat spolu s Moiran a jejím Strážcem Lanem na dlouhou cestu do Tar Valonu, sídla Aes Sedai.

A Rand od svého otce dostává na cestu meč, který má na jílci i na pochvě bronzovou volavku, a o němž neměl do téhle chvíle ani potuchy.

Co je Kolo času a Pravý zdroj – Jediná síla?

A tady se na chvíli musím zastavit a vysvětlit jednu podstatnou část: Svět, o kterém Jordan píše, je založen na otáčení Kola času. Čas je kolo se sedmi loukotěmi, z nichž každá jedna označuje jeden věk. Věky přicházejí a odcházejí s otáčením Kola času, a zanechávají za sebou vzpomínky, pak pověsti a mýty, které jsou ve chvíli, kdy onen věk znovu přijde, zapomenuty.

Nitky lidských životů v daném věku splétá Kolo času do tzv. vzoru věku, a tenhle vzor tvoří podstatu reality. Všechny vzory věku se protkávají do velkého vzoru, který je tvořen skutečností, bytím, minulostí, přítomností…a také budoucností, protože každý daný věk se opakuje. Hnací síla vesmíru, která pohání Kolo času, se jmenuje Pravý zdroj (Jediná síla), a je rozdělena na mužskou a ženskou část.

Ženy – Aes Sedai – mohou používat pouze ženskou část síly, tu mužskou zase muži. V době, kdy se odehrává tato první kniha, bylo mužům používání síly zapovězeno, protože vedlo k šílenství, a muže, kteří to uměli, Aes Sedai vyhledávaly a “usměrňovaly.”

Zní to složitě, ale v kontextu vyprávění vám to po čase začne být jasné, věřte mi 🙂

Cesta do Tar Valonu

Protože Moirain Sedai vidí ve vzoru věku i další lidi, spjaté s trojicí mladých mužů, spolu s ní a Lanem se se členy výpravy stávají Egwain, kejklíř Tom, a k výpravě se později připojuje vědma Nyneiva, byť zpočátku jen proto, aby všechny mladé Dvouříčany přivedla v pořádku zpět domů.

Pro vesničany se putování do Tar Valonu stává zásadní událostí v jejich životě, protože poprvé vykročí ze svého “hoodu” do světa, který se jim otevírá včetně všech nebezpečí.

Navštěvují města a místa, o kterých jen vzdáleně slýchali, a také zjišťují, že bájné příšery, které znali z legend, jako trolloci, jejich děsiví velitelé myrddraalové (kříženci trolloků a lidí, kteří nemají oči, ale přesto vidí jako orli, a disponují schopností vyvolat pohledem ochromující strach a mizet), i další špióni Temného, jako krkavci, jsou skuteční, a silně nebezpeční.

A začnou se jim zdát živé a děsivé sny, ve kterých se jim zjevuje muž v černém s plameny místo očí, který si říká Ba’alzamon, a každého z trojice ubezpečuje v tom, že jsou vyvolení ke službě Temnému (výměnou za moc a bohatství, samozřejmě, protože sloužit zlu přináší mj. světské statky), ať živí (což je lepší), nebo mrtví…což mládencům na klidu rozhodně nepřidává.

Na těchto cestách je také všem členům výpravy patrné, jakou mocí oplývá Moirain Sedai, ovládající Jedinou sílu a jakým ostříleným bojovníkem je její Strážce Lan. 

Roztržení skupiny a tři cesty k jednomu cíli

Skupina se ubytuje v bývalém – a dnes mrtvém – městě Aridhól, zvaném Šadar Logot, a Mat zavede Randa a Toma do jeho prázdných ulic, a bohužel i do pasti. Podivný muž jménem Mordeth, kterého potkají a který se jim představí jako hledač pokladů, a požádá je o pomoc, je přízrak, sloužící obrovskému zlu Šadar Logotu, a to začne pronásledovat celou skupinu plus trolloky, slídící po skupině.

Moirain Sedai rozhodne, že se všichni pokusí dostat do bezpečí přes řeku, ale ve zmatcích, které útěk provází, se skupina nechtíc rozdělí. A tady začíná další  zajímavá část. Zatímco Nyneiva se nedobrovolně, s nedůvěrou a jedovatými řečmi učí tolerovat (a věřit) Moirain a cítit náklonnost k Lanovi, Rand, Mat a kejklíř Tom se nalodí na loď coby kejklíř a jeho učedníci, Perrin a Egwain stráví kus cesty s podivným Eliasem a jeho vlky, a také s kočovným kmenem Cikánů, hledačů písně.

Každý ze tří hrdinů prochází další proměnou: zatímco Mat se propadá do nedůvěry a samoty, Rand se učí samostatnosti, a Perrin v sobě objevuje schopnost rozumět vlkům a komunikovat s nimi.

Opětovné shledání a ohromující finále

Cesty našich hrdinů se opět sejdou, vysvětlí se i Matova proměna (v Šadar Logotu ukradl Mordethovi dýku, skrze kterou do něj přešla temnota, ale snad se to dá vyléčit) a Moiran rozhodne, že se musejí vydat rovnou k Oku světa, ve kterém se nachází mužská část Pravého zdroje aka Jediné síly.

V ohromujícím finále si Znovuzrozený Drak sáhne do Jediné síly, s její pomocí zažene Temného a odvrátí konec světa. Zároveň se rozhodne, že se uchýlí do ústraní, aby nikomu neublížil, neměl nutkání sílu použít a propadnout šílenství.

Tahle kniha není pro netrpělivé

Nutno říct, že Tolkien byl proti Jordanovi břídil. Kolo času je sága v 15 knihách! A způsob vyprávění je Tolkienovi velmi podobný, ačkoli jazyk je současný. Jordan naprosto samozřejmě zmiňuje nejrůznější pověsti, mýtické postavy, do svého vyprávění vkládá názvy zaniklých říší a jejich vůdců či slavných bojovníků, králů a královen, takže se v tom neznalý čtenář snadno začne utápět a propadat beznaději, že bez těchto znalostí nelze pochopit kontext.

Doporučuji trpělivost. Pokud se dokážete prokousat prvními 300 stranami, vše do sebe začne zapadat. A co si nezapamatujete, můžete doplnit v rejstříku na konci knihy.

Přiznávám, že pro mě bylo oněch prvních 300 stran dost těžkých, a i pak jsem se ve jménech měst a míst dost ztrácela, ale pomohlo mi vykašlat se na názvy a soustředit se na osudy hrdinů. A ty zcela vyvážily zmatek v názvech, nemluvě o závěru knihy, kdy jsem skoro nedýchala! 

Chyby, chybičky, pro čtenáře pastičky

Hutný text znamená spoustu práce pro překladatele, redakci i korektury. Bohužel, v knize se vyskytují nejrůznější chyby, u kterých se čtenář zarazí, a narušují tak plynulost čtení: záměna jména Rand na Randa, nesmyslná slova jako u výzvy “Držte se soplu” (myšleno “soklu”) nebo při popisu klenby neznámý výraz “závěrný klenák,” chybějící písmenka či podivný slovosled. Takže doporučuji přísnější korektury.

Co na závěr?

Vyprávění je nesmírně rozmáchlé, popisy prostředí, pocitů, postav i děje velmi podrobné, ale to vše přispívá k tomu, že se vám popisované téměř zhmotňuje ve vaší fantazii. Jordanovo vyprávění je hutné a nesedne každému, ale pokud milujete epické ságy, Kolo času doporučuju.

Jak jsem uvedla, nenechte se zmást názvy, soustřeďte se na příběh. Každý si tu najde svého hrdinu, s nímž se může identifikovat, byť je od začátku jasné, že tím hlavním je a bude Rand. Vedle něj však v knize silně vyčnívá Moirain, protože, co si budeme nalhávat – koho nezajímá mocná čarodějka, a taky její záhadný, a s ní navždy propojený, Strážce Lan, s bohatou a slavnou minulostí?

Překvapivě zajímavý je Perrin, ze kterého se stal “Ten, který mluví s vlky,” ale zvědavost budí i další vývoj Mata – uzdraví se, nebo propadne temnotě? Těším se taky na budoucnost Egwain. Je jasné, že spolu s Nyneivou půjdou do Tar Valonu a minimálně Egwain se bude učit na Aes Sedai…Kdo mě v celé knize neskutečně iritoval, byla Nyneiva.

Její nedůvěra a jakási vesnická omezenost, maskovaná arogancí, mě prudila natolik, že jsem měla chuť ji fláknout mokrým špinavým hadrem přes obličej, což dost dobře nešlo 🙂 Ale každý hrdina nemůže být sympatický…

A teď se jdu podívat na ten seriál na Amazon Prime!

Robert Jordan: Kolo času: Oko světa

Vydal: Euromedia Group, a. s. v edici Laser 2022 (vydání třetí, v Laseru první)

Překlad: Dana Krejčová

Obálka: podle zahraničního originálu upravila Lucie Vávrová

Počet stran: 757 / Hardback

Cena: 399 Kč

Závěrečné hodnocení
Příběh, zábava, čtivost
90 %
Zpracování, cena
70 %
Styl, překlad
90 %
Cíl knihy, splnění
75 %
Jarka Benešová
Kreativní kynoložka a pravdomilka, stará čarodějnice, milovnice undergroundu i popkultury, požíračka knih, filmů, seriálů a muziky.. Občanské povolání: kreativec, copywriter, dramaturg v oboru televizní self promotion. Do světa fantasy skočila prostřednictvím Lewise Carrola a od té doby se z něj odmítá vynořit.. K nalezení na půdě staré usedlosti, mezi knihami Pratchetta, Kinga, Harkness, Riggse, Gaimana, Tolkiena….nebo ve střižně, případně mezi stromy. Poznávací znamení: kafe & cigáro. Motto: Život má bejt šťavnatej příběh.
kolo-casu-muzska-a-zenska-magie-propracovany-svet-a-zajimave-postavy-v-prvnim-dile-epicke-fantasy+ rozsáhlá fantasy sága + epické vyprávění + povedené knižní zpracování + seriálové zpracování na Amazon Prime - hodně postav - sága pro trpělivé čtenáře - zmatení jmény - stylistické a gramatické chyby