R. F. Kuangová – Dračí republika
Zdroj: Fantasymag.cz

Třetí Maková válka oficiálně skončila, Rinin boj zdaleka není u konce. Žene ji totiž pomsta na císařovně Ta-ťi, která zaprodala její vlast Mukeňanům a zradila Rininy spolubojovníky.

Mocného spojence v boji proti císařovně nachází Rin v starobylém rodu Jin, který se rozhodl smést císařství a nastolit nový řád – Dračí republiku.

Ovšem ani tentokráte nepůjde o černobílý konflikt, ale spíše o přehlídku krutostí a mocností přetahující se o nejsilnější figurku na šachovnici – samotnou Rin, která vládne nebývalými šamanskými silami.

Maková válka přinesla sérii zdrcující pohrom a katastrof. Po úmorném výcviku jižanky Rin, která se díky státním zkouškám pozvedla z chudoby a dostala se na prestižní vojenskou akademii Sinegard, přišla válka s rozpínavým Mukenským svazem. Díky svým šamanským schopnostem se Rin mohla spojit se svým bohem Fénixem a Mukeňanům, kteří zcela nelidsky a brutálně zmasakrovali město Golyn Nís, zničit jejich domovinu jediným devastujícím nadpřirozeným úderem.

Základní rysy první knihy a vůbec celého světa Rebeccy Kuang jsou zachovány i v pokračování. Tím je především světové uspořádání. Nikan je v zásadě zjednodušená a přejmenovaná Čína, Mukenský svaz na východě Japonsko, a Hespeřané zastupují směs západních mocností, kteří mají nad Nikanem navrch díky technologické převaze.

V rámci samotného Nikanu je i místní historie směs reálných čínských postav, spisů a událostí a tak se vedle postav zcela smyšlených vyskytují jména jako Meng-c‘, Ťiang C‘-ja, Sun-c‘, která čínskému a poučenému čtenáři jistě nebudou neznámá.

R. F. Kuangová – Dračí republika
Zdroj: Nakladatelství Host

O parafrázi specifických historických událostí není nouze v první, ale ani v druhé knize. Masakr Golyn Nísu je de facto Nankingským masakrem se změněnými jmény a Rinin výbuch nápadně připomíná svržení atomové bomby. To je poněkud problematický aspekt celé trilogie, kdy nejde o plnohodnotnou historickou fikci, ani o zcela samostatný fikční svět, který čerpá z reálných událostí pouhou inspiraci.

Ve druhém díle je pochopitelně tento aspekt zachován, nicméně čtenář prvního dílu se s ním snad jakž takž sžil. Navíc, přestože děj druhé knihy upomíná na občanskou válku, je zde paralel méně a Kuangová se pouští do vlastního příběhu, což je jedině výhodou.

Na začátku Dračí republiky se Rin se svou jednotkou cch‘-kche nachází v jižním Nikanu v doméně pirátky Moag, pro kterou mají splnit sérii zakázek, aby se mohli na oplátku dostat blíže k císařovně Su Ta-ťi. Domluva s královnou pirátek však dle očekávání není nejlepší, Rin se navíc potýká s vinou a závislostí na opiu a celkově se její budoucnost nerýsuje zcela růžově.

Alternativu ji přináší až její bývalý spolužák a rival Ne-ča, jehož otec, představitel starodávného rodu Jinů, přichází s plánem, jak císařovnu zavraždit, sesadit starý řád a nastolit novou republiku. Rin jsou sice jeho idealistické pohnutky cizí, ale vyhlídka na pomstu je pro ni natolik lákavá, že svolí a spolu se svými přáteli a spolubojovníky se dává do služeb Jina Vaisry.

Atentát ani politické machinace s ostatními vládci provincií však nevyjdou tak, jak si Vaisra představoval, a tak se na Nikan snáší další válka, tentokrát ovšem občanská a peripetie druhé knihy mohou naplno začít.

Stejně jako první díl je i Dračí republika vyprávěna výlučně z pohledu Rin (krom prologu), a tak sledujeme nejen její nesnáze v bojích, ale především její vnitřní vývoj, její závislost na opiu, tíživou vinu za Mukenský masakr a také spoustu nevyřešených vztahu ke svým přátelům a kolegům – Ne-čovi, Kitájovi a především zesnulému Altanovi.

Ten byl, stejně jako Rin, jedním z posledních potomků Spýru, ostrova, který byl v průběhu Makových válek zmasakrován. Spýřané se klaněli bohu Fénixovi a tradičně uměli šamanskými technikami ovládat oheň. Prudkost ohnivého boha, který k Rin hovoří, je odrazem i katalyzátorem jejího hněvu, který tvoří nedílnou součást Rinina charakteru.

Příběh již nemapuje Rinin postup a tvrdou dřinu a přijetí nadpřirozených schopností, ale tentokrát jde především o otázky viny, závislosti a notně také manipulace. Rin místy působí dost naivně a důvěřivě a její hněv je často nástrojem, pomocí kterého ji mohou druzí ovládat.

Obecně vzato je vlastně Rin dost nesympatickou hrdinkou – je impulzivní, svému okolí ubližuje, je manipulovatelná a pomstychtivá. Přesto je svým způsobem fascinující sledovat její životní pouť, která je sice ze strany autorky místy vylíčena dost schematicky a plná různých klišé obvyklých v young adult literatuře, ale stále vzbuzuje otázky a stupňuje napětí.

Není bez zajímavosti, že autorka sama přiznala, že Rin a její životní příběh je inspirován Mao Ce-tungem, tedy nepravděpodobným příběhem prostého člověka, který vzešel z rurálního prostředí a stal se diktátorem, který vedl (a zmasakroval) milióny lidí.

Autorka sama tak přiznává odstup od své hlavní hrdinky, a ve světě, kde se všechny strany zvířecky vraždí, lze jen sotva hledat „ty správné“. Ať už jde o Mukenský svaz, císařství či republiku, nikdo zde nereprezentuje stranu s morální převahou a svým způsobem je právě toto jednou z nejsilnějších stránek díla. Jistou schematičností se vyznačují snad jen Hespeřané, tedy obyvatelé západního kontinentu, kteří zde očividně reprezentují technologicky vyspělé západní mocnosti.

Jejich vztah k Nikanu a deklarovaná nadřazenost místy působí jako karikatura, ovšem jindy jako přesný popis chování koloniálních mocností. Především ale je jasné, že jde teprve předehru k finálnímu konfliktu ve třetím díle a Hespeřané ještě neřekli své poslední slovo.

Dračí republika rozhodně netrpí syndromem výplňového druhého dílu a svým způsobem svého předchůdce i překonává. Je čtivá, napínavá, přináší nové postavy a koncepty a u mnoha zavedených postav prohlubuje jejich pohnutky a životní osudy.

Na úctyhodném rozsahu šesti set stran se ukazuje spisovatelčina suverenita, ale zároveň se opět ukazují stejné nedostatky. Tím je jednak poněkud nerozhodnutá tvorba světa , ale především jistá schematičnost děje. Nicméně, nejde o nic hrozného a pokud čtenář ocenil první díl, z toho druhého jistě nebude zklamán.

R. F. Kuangová – Dračí republika

Vydal: Nakladatelství Host, 2023

Překlad: Daniela Orlando

Počet stran: 664 / pevná vazba

Cena: 467 Kč