P. Djélí Clark – Vládce Džinů cover
Zdroj / Autor: Kevin Hong

Psal se rok 1872 a súdánský mystik al-Džáhiz otevřel v Káhiře portál, kterým se na svět znovu dostali džinové. I přes to, že tento fakt Egypťané nějakou dobu skrývali, vše brzy vyšlo na povrch a svět se nenávratně změnil.

O čtyřicet let později je Egypt jednou ze světových velmocí a Káhira je vedle Paříže či New Yorku jednou z nejvýznačnějších metropolí. A právě v egyptské Gíze dojde v předvečer světového mírového sněmu k masové vraždě. Záhadný pachatel se zlatou maskou zjevně ovládá magii a tvrdí o sobě, že je sám navrátivší se al-Džáhiz. A tak může začít fantastická detektivka z neotřelého světa.

Případu se ujímá agentka Fátima, zvláštní vyšetřovatelka Ministerstva alchymie, kouzel a nadpřirozených entit, která je jakožto žena živoucím důkazem pokrokovosti káhirských úřadů, byť k jejímu neproblematickému přijetí jak širší veřejností, tak méně vlídnými kolegy je ještě daleko.

Zavražděným je lord Worthington, zvaný „anglický paša“ a jeho stoupenci z okultního řádu zasvěcenému samotnému al-Džáhizovi. Vyšetřování zavede Fátimu do spousty koutů Káhiry, setká se mnoha barvitými figurami a to jak přirozenými, tak nadpřirozenými. Příchodem džinů to totiž zdaleka neskončilo a po Káhiře se vedle džinů objevují též andělé, ghůlové a další podivní tvorové.

P. Djélí Clark – Vládce Džinů obálka
Zdroj: Nakladatelství Host

A aby toho nebylo málo, tak se další světové velmoci snaží objevit své zapomenuté vazby se magickým světem. Díky tomu se dočkáme nejen zmínek o čínských dracích, ale třeba také německého císaře Viléma s goblinem na rameni.

Výstavba světa a směsice nápadů je jednoznačně tím nejlepším, co může román nabídnout. Nadpřirozené bytosti jsou zastoupený především džiny a jejich různými druhy jako jsou ifríti či qarínové.

Alternativní historie zas nabízí pokroucenou verzi historických událostí a vztahů ze začátku dvacátého století jako je bitva u Omdurmánu. A v neposlední řadě je vše prostoupeno nepřebernými citáty z arabské středověké literatury, čímž vyniká plasticita vykresleného světa, kde se snoubí (především) islámská tradice a fantastično.

Román je označován jako urban fantasy steampunk, což jistě svědčí o značném nadužívání tohoto pojmu. Ty, kdo si libují v technických popisech strojů a mechanismů, čeká spíše zklamání. Džinové hráli velkou roli v technologickém pokroku, nicméně konkrétní principy fungování úchvatných vynálezů jsou zahaleny neurčitostí. A tak jsou novodobé vynálezy jako automatoni či olbřímí hodinové stroje spíše magickým ornamentem příběhu, nežli čímkoliv jiným a páry se zde moc nedočkáte.

Nicméně některé spíše sekundární rysy žánru zde zachovány jsou – okultní tradice, imperialismus, sociální tematika a dobová atmosféra. Nečekejte ovšem nic viktoriánského, už jsme přeci v roce 1921. Krom zasazení do historických reálií ovšem také příběhu dodává na síle jeho kosmopolitismus – v Káhirském volnomyšlenkářském klubu se setkáváme s americkými jazzmany vedle džinů či kuřáků hašiše a ke slovu se dostává také náboženství.

Krom všudy přítomného islámu se v moderním Egyptě totiž množí magické kulty starých egyptských božstev jako jsou Hathor či Sobek.

Neopominutelným rysem románu je nepochybně též jeho rozměr sociální a politický. Samotná kostra světa se opírá o fakt, že Egyptu se podařilo zastavit imperiální rozpínavost již koncem devatenáctého století, a tak se v královském paláci Egypťané potkávají se zástupci evropských koloniálních mocností jako se sobě rovnými.

Přesto však o společenské tlaky a napětí není nouze, a to ať v případě protagonistky Fátimy, která jako jedna z prvních žen v úřadě musí snést nejeden ústrk, nebo v případě vztahu tzv. Hornoegypťanů a Dolnoegypťanů (tedy de facto Súdánců a Egypťanů).

V kostce by se dalo říci, že román oplývá spoustou „woke“ témat jako je rasismus, kolonialismus či místy i queerness, nicméně poměrně organicky tato témata využívá jako ingredience příběhu a na obtíž budou jen zapřisáhlým bojovníkům kulturních válek.

Po stránce výstavby světa je Vládce džinů rozhodně neotřelou četbou. Historická fakta, pozměněné okolnosti a magické prvky dohromady vytvářejí kouzelnou atmosféru jakési „arabské Paříže“ let dvacátých.

Za skvělým světem pak ovšem trochu pokulhává samotná zápletka a výstavba příběhu. Pátrání po vrahovi lorda Worthingtona a členů jeho esoterického bratrstva slouží především k tomu, aby nás vzalo za ruku a provedlo Clarkovou imaginací a erudicí, které dohromady vytvořily velice podmanivý svět.

Příběh však k velikému okouzlení nevede a jako detektivka zřejmě fanoušky žánru příliš nenadchne. I protagonisté poněkud podléhají žánrovým klišé, byť by se dalo namítnout, že zrovna pro steampunk je zcela typické právě vědomé využívání různých zavedených postupů a archetypů.

Čtivost románu je tedy způsobena především čtenářovu touhou objevit další kousek světa, nikoliv se dozvědět, kdo je vrah, nebo pozorovat konflikt mezi postavami.

Román, který je nositelem cen Nebula a Locus se tedy poměrně překvapivě vyznačuje až přespříliš standardní řemeslnou výstavbou, jak z americké školy tvůrčího psaní – scéna s vraždou, která přibližuje světové uspořádání, Fátimina kauza in medias res, ze které je povolána k případu, kde se ukazuje její charakter a styl její práce a další scény ukazují na jakýsi utilitární přístup k psaní, kdy mají jednotlivé postavy a epizody jasně stanovený účel a směr a vždy nějakým směrem posouvají čtenáře k pochopení celého příběhu.

Jistě, takto napsáno to může být autorovi ke cti, ale v kombinaci s průměrnou zápletkou působí román spíše tuctově.

Silnou stránkou tedy zůstává především atmosféra a výstavba světa, díky které román přeci jen poněkud vyčnívá a díky čemuž čtenář (obzvlášť takový, který se rád nechá strhnout krásou líčeného světa) milostivě opomene některé slabší aspekty románu.

Vládce džinů je tak románem, který nadchne především nadšence do alternativní historie, a také milovníky Orientu a arabské estetiky.

Clarkův svět i přes jistou stereotypnost příběhu přeci jen svádí k prozkoumání a ty, které nadchne jistě potěší fakt, že Clark napsal již několik kratších příběh ze stejného prostředí, které je evidentně pro čtenáře značně atraktivní.

P. Djélí Clark – Vládce Džinů

Překlad: Jakub Němeček

Vydal: Nakladatelství Host 2022

Počet stran: 456 / pevná vazba

Cena: 449 Kč

Závěrečné hodnocení
Příběh, zábava, čtivost
80 %
Zpracování, cena
80 %
Styl, překlad
70 %
Cíl knihy, splnění
70 %
Václav Valtr
Sinolog, divadelník a dj. Milovník velkolepých fikčních vesmírů, spekulativní fikce, SW i ST, HP i LoTR, young adult i pohádek. A v neposední řadě otec dvou dětí, u kterých doufá, že podědí jeho lásku k fantastice.
vladce-dzinu-dzinove-magie-mocne-kulty-steampunk-a-poustni-pisek-v-alternativni-historii-orientalniho-egypta+ Orientální magický svět + Alternativní historie Egypta + Dvacátá léta v jiném stylu - Nepříliš originální zápletka - Poměrně předvídatelný vývoj