Vojtěch Záleský: Převzetí
Zdroj: Fantasymag.cz

V Převzetí se čtenář přenese do Pospolitých států amerických první poloviny dvacátého století plných magie, střelného prachu a rychlých aut.

V alternativní historii Spojených států amerických se odehrává příběh dvou bratrů, spojených nejen pokrevním poutem, ale i magií. Ve světě Převzetí totiž doslova vším prostupuje tajemné záření. Nikdo neví, co to je a ani odkud se vzalo. Avšak jedno je jisté, záření je velmi mocnou silou. Natolik, že dokáže měnit lidi v změtvory, zmutované bytosti nadané (či prokleté, dle vaší libosti) neobvyklými dovednostmi a vlastnostmi.

Ale zpátky k bratrům. Jmenují se Rem a Paul. A jak to už u bratrů občas bývá, nemusí se jednat o radostný sourozenecký vztah. U Rema a Paula došlo k rozkolu po smrti jejich matky. Avšak mezi bratry zůstalo magické spojení způsobené zářením, a tak jeden o druhém věděli, že je naživu. Dokud to pouto nebylo přerušeno…

Rem Erdes byl členem mocného kněžského řádu, který se zabýval studiem záření. Členové řádu neměli mnoho nepřátel, a proto když se Paul Erdes dovtípí, že jeho bratr zmizel, vydává se na cestu do New Amsterdamu, v jehož ulicích a podsvětí hodlá Rema nalézt za každou cenu.

Pospolité státy americké

Už obálka, která čtenáři vizuálním stylem na první pohled vzbudí vzpomínky na Neúplatné, Road to Perdition nebo dokonce Sky Captain and the World of Tomorrow, dá snadno tušit, o čem kniha bude. Po přečtení knihy dokonce lze snadno zpětně rozpoznat jednotlivé archetypy nebo prvky. Je to v poslední době jedna z těch povedenějších vizualizací knih českých autorů.

Vojtěch Záleský: Převzetí
Zdroj: Nakladatelství CooBoo

A obálka předestírá přesně to, co čtenář dostane. Pospolité státy americké jsou jakousi alternativní verzí Spojených států amerických. Autorovi Převzetí se povedlo přenést onu literární, filmovou nebo dokonce herní atmosféru, kterou čtenář bude znát, do děje své knihy, a vytvořit tak solidní základ pro svůj příběh.

Ze stránek knihy doslova cítíte svištění pneumatik Oldsmobilů, zvuk píšťaly vlaků, závan střel z Thompsonů, známých více jako Tommy guny. Ale je toho více.

Vojtěch Záleský si pro svůj příběh vymyslel mutanty i nové rasy, které se mu vesměs podařilo přirozeně zapracovat do děje. V příběhu se tak setkáte s lidmi postiženými/obdarovanými mutacemi ze záření, kterým se říká přetvoři. Jednou z přetvorů je i Meg, sidekick Paula, z jejíhož těla po kontaktu s jakoukoliv kapalinou (i vlastním potem) vyraší spousta „Cthulhu“ chapadel/končetin, se kterými může leckomu snadno zatopit. A potom tu máme cvrčkovité hasury, osrstěné hilfy nebo nesmrtelné mordery.

Ale…

Bohužel ne vše se povedlo. Převzetí se z počátku nečte snadno. Prvních pár desítek stran bude čtenáři trvat, než si zvykne na charaktery či nové rasy a vlastně se seznámí s celým světem Pospolitých států amerických. Což je normální, jen zde máte pocit, že je to tak nějak delší a nedotažené. Občas jsou popisy prostředí, ulic hodně kostrbaté, jak účastníci nějaké soutěže o co nejvíce přívlastků v jedné větě. A občas ty věty končí prapodivně.

Svět Převzetí přímo vybízí k dalšímu rozpracování, detailnímu pohledu na jeho fungování a k tomu se v knize dostaneme jen jaksi po povrchu. Chybí detailnější, živější zavedení čtenáře do kouzla knihy, který je nahrazen mnohdy jen chudým popisem. Jako by se autor našel a realizoval v detektivním pátrání a zapomněl, že jeho svět musí také dýchat, že to je to, co čtenáře okouzlí a jemu jako autorovi to umožní přinášet ze stejného zázemí další skvělé příběhy.

A pak jsou to dialogy. Ty dost často bolí, a nemyslím tím jako následky gangsterské přestřelky, které Vojtěch Záleský umí popisovat až naturálně. Dialogy hlavních postav, ale i ostatních zúčastněných hodně drhnou a filmovým žargonem řečeno – vysloveně nesednou do úst. Je to škoda, protože čtenář v rozjetém ději dostane najednou stopku, ze které se znovu a znovu zkoprněle rozjíždí.

Nicméně nic ze zmíněného by nevyřešil dobrý redaktor nebo korektor, kteří by autorovi pomohli se soustředit na psaní a výsledek jen dohladili k dokonalosti.

Závěrem

Přes zmíněnou kritiku stojí Převzetí za přečtení. Čtenář v knize nalezne poměrně originální svět, kombinaci detektivního příběhu, akce, gangsterky, noir atmosféry, ale i fantasy a magie. A krom výše zmíněného i zajímavý rozvoj postav, vnímání jejich mentální i fyzické změny, její přijetí.

Doufám, že Převzetí je pouze první částí, jakýmsi prequelem nějakého většího plánu, a Vojtěch Záleský nám čtenářům dá do svého poutavého světa nahlédnout v dalších příbězích, ve kterých vypiluje i ty drobnější mušky, které se však začínajícímu autorovi (druhá kniha) dají snadno odpustit.

PS: Ano, v Pospolitých státech amerických panuje prohibice. Ale ne alkoholu, nýbrž drinků s příměsí záření.

Poznámka pod čarou

Jelikož je Vojtěch Záleský redaktorem knižního nakladatelství, osobně si hodně cením jeho práce kolem vlastní knihy. Na FB profilu autora například naleznete profily hlavních postav včetně vizualizací a autora můžete potkat na mnoha literárních akcích, kde pilně svou knihu představuje nebo z ní dokonce předčítá.

Vojtěch Záleský: Převzetí

Vydal: Nakladatelství CooBoo, 2023

Obálka: Filip Štorch

Počet stran: 344 / pevná vazba

Cena: 357 Kč