China Miéville - Kolejmoří cover

China Miéville není ledajaký rutinér, ale prvotřídní autor, který nám z důvěrně známých ingrediencí namíchal koktejl zcela unikátní a překvapující, přesto však až uklidňujícím způsobem povědomý. A nenechte se ukolébat duněním železnic, koktejl je pro věčné snílky téměř výbušný!

Krtkovlak Médes se žene po nekonečné kolejnaté dálavě. Koleje se kroutí, zatáčí, ohýbají a překrývají. Kapitánka vlaku je poháněna svou filosofií – polapit Parod Jacka, gigantického krtka barvy zašlé slonoviny (rozhodně nikoliv žlutého!), který ji před lety připravil o ruku. Ale prohánění se po nikdy nekončících kolejích není pro vlakaře žádný med – piráti, rekuperátoři, podivné věci z horoblohy, zákeřná stvoření z hlubin Kolejmoří (gigantické krysy či krvokrálíci) a především myriády tajemství a kouzelné neznámo. To všechno leží před mladým lékařovým pomocníkem jménem Šam ap Súrap, který je na své první cestě tímto bizarním světem.

Vlakový svět Kolejmoří

China Miéville - Kolejmoří obálkaSvět Kolejmoří je fascinující – svět plný kolejí a spousty vlaků. Podivná směs páry, dieselu i plachet, chaos kolejí, návěsti a výhybky, nestálá půda mezi pražci, která skrývá nebezpečné tvory z hlubin, přístavní města, kde mohou vlaky doplnit palivo a nakoupit šířící se fámy či podivné rekuperáty. Nejde o steampunk, nejde o post-apo, jde prostě o další z podivných Miévillových světů.

Do světa jsme doslova vrženi za zvuku dunících vlaků, ale o jeho podivných zákonitostech se dozvídáme pozvolna a opatrně si skládáme střípky i s tím, jak se hlavnímu hrdinovi doslovně i metaforicky otevírají nové obzory. Kolejmoří vypráví příběh jak vystřižený z námořních dobrodružství od Roberta Louise Stevensona, a přece je ve všech ohledech zcela odlišný.

Během prvních kroků, které spolu se Šamem uděláme na palubě Méda, můžeme nabýt pocitu, že víme, kam toto dobrodružství směřuje, protože vše nasvědčuje tomu, že jde o svižnou adaptaci Bílé velryby v dobrodružném hávu ušitém ze samých kolejí a vlaků. Příběh však pochopitelně nekončí u jednoduché parafráze a postupně se Šam vrhá po stopě znepokojujících, ale zároveň fascinujících fotografií, získaných při průzkumu jednoho vykolejeného vraku.

Kolejmoří nechybí nic z nezbytných atributů námořních dobrodružství – netopýří (tedy přesněji denopýří) mazlíček, nevrlá, ale dobrosrdečná posádka, grog a porcování kořisti, odměřená kapitánka a její posedlost, vzdálené obzory, exotické přístavy a mnoho dalšího; výhodou ovšem je, že Kolejmoří nabízí mnohem víc.

Dobrodružství

Jádrem celé knihy je v zásadě jedno slovo – dobrodružství. Kolejmoří patří mezi dobrodružnou literaturu v tom nejlepším (a v zásadě až staromilském) slova smyslu, protože je zaměřené na objevování, na zkoumání toho, co je tam venku. A zatímco Šam ap Súrap zkoumá dosud nepoznané kraje svého světa, čtenář je uchvácen ještě o něco více, protože je mu postupně odhalován celý tento podivný svět a jeho zákonitosti, které neustále nutí klást další a další otázky (Čím je způsoben jedovatý opar horoblohy a kdo v něm přebývá? Je Kolejmoří vytvořený svět? Kdo jsou tajemní andělé/údržbáři? Zbytky jaké civilizace zachraňují rekuperátoři?).

Celý příběh postupně vede k odhalení mnoha věcí o povaze celého Kolejmoří, nicméně se není třeba lekat, kniha se nesnaží svět vysvětlit a uzavřít a udělat z něj hotovou, probádanou věc, jakýsi bizarní ekosystém. Naopak se nám popisem světa a náznaky o jeho principech obzor neustále rozšiřuje a neustále nás svádí přemýšlet o dalších dobrodružstvích.

Překlad a jazyk

Svébytnou složkou vyprávění je zde jazyk, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. I přes napínavé a akční scény cítíme silnou přítomnost vypravěče, který celý příběh tematizuje a záměrně si hraje se čtenářem. Někdy absurdně krátké kapitoly pouze zvyšují napětí a vracejí pozornost ke cliffhangeru, jen aby jej záhy opustily.

Jazyk je hravý a dunění a rytmus vlaku je nám postupně zprostředkováván řadou „rachotjmen“, tedy zvukomalebných slov, která tvoří podkres celé knihy. Literární narážky, místy ne zcela konvenční způsob vyprávění i vtípky kolem do očí bijící nahrazení slova „a“ znakem „&“. To vše dodává jazyku knihy kouzlo, aniž by to ovšem působilo nuceně či rušivě.

Možná snad jen na samém začátku chvilku trvá, než si vás svět Kolejmoří podmaní a přistoupíme na hru, kterou s námi vypravěč hraje.

Překladu Milana Žáčka není tradičně co vytknout, maximálně mu můžeme závidět podobně podnětnou a hravou práci. Atmosféra je, mimochodem, dotvářena jednoduchými ilustracemi, u kterých jsem až později zjistil, že pochází přímo od autora (překresleno, pochopitelně, s laskavým svolením streggockých krtkařů).

China Miéville tímto svým počinem navázal na knihu Un Lun Dun, která měla být též koncipovaná jako young adult fantasy. Pro mě osobně byl Un Lun Dun poměrně nezajímavou hříčkou, která ve srovnání s jeho skvělými díly jako Město & Město, Kraken, nebo Ambasadov znatelně bledla, a proto jsem ke Kolejmoří přistupoval velice opatrně, nicméně mě čekalo velice příjemné překvapení. Se zařazením knihy jakožto dílka pro mladší čtenáře bych mírně váhal. Je pravda, že jde o jednoduchý a přímočarý dobrodružný příběh, nicméně styl vyprávění, jazyk i nezvyklá atmosféra podivného světa z něj nečiní zcela typického představitele žánru. V konečném důsledku je ale Kolejmoříurčeno především těm, kteří rádi sní a fantazírují, tedy pro děti jakéhokoliv věku (cca 10 – 100 let).

Může zklamat. Ale nezklame

Pokud vás představa dosud neobjevených dálek a nepokořených horizontů nechává chladnými, může vás tato kniha zklamat. Krom toho je ještě třeba dodat, že Kolejmoří „pokulhává“ za dalšími autorovými díly ještě jednou drobnou chybičkou – dobrodružství končí velice brzy a další vývoj je ponechán už jen naší fantasii. Což je přeci jen trochu škoda, protože si dokážu představit u této knihy i několikanásobný rozsah (a autor už několikrát dokázal, že se rozepsat umí, a že to za to stojí).

Kolejmoří je v pořadí devátým Miévillovým románem. Originál vyšel v roce 2012 a završil tak čtyřleté období, kdy Miéville vydával co rok jednu knihu. Od té doby jsme se dočkali ještě sborníku starších i novějších povídek Tři okamžiky exploze, nicméně nezbývá než doufat, že se dočkáme i dalšího delšího počinu. Pokud se mu opět podaří míchat vysoké a nízké, znepokojivé i poutavé, groteskní a vznešené a originální i důvěrně známé, jako v této i předchozích knihách, bude opět na co se těšit.

China Miéville – Kolejmoří

Vydal: Nakladatelství Laser-books 2013

Překlad: Milan Žáček

Počet stran: 352 / brožovaná vazba

Cena: 339 Kč