Jiskra v popelu

Když do pohádek jako z Tisíce a jedné noci vtrhnou antičtí vojáci se stříbrnými maskami, můžeme očekávat buď totálně překombinovanou slátaninu, nebo epický příběh ve vskutku originálních kulisách.

Jiskra v popelu se naštěstí více blíží tomu druhému pólu. Svět, který Sabaa Tahir pro svou tetralogii vytvořila, je konzistentní a funkční. A stejně tak příběh, který v těchto exotických kulisách vypráví. Setkáváme se s dospívající dívkou Laiou, která pochází z národa Učenců, a jen o pár let starším čerstvým absolventem vojenské akademie Šerosráz, Eliasem.

Ale i přes to, že jsou oba hrdinové patřičného věku a že knihu u jejího vydavatele, brněnského Hostu, najdeme v sekci Young adult, jedná se o veskrze dospělé fantasy, které se kvůli svým intrikám a krutým zacházením s lidmi veškerého věku nemusí stydět na veřejnosti číst ani ten, kdo už se cítí být spíš adult než young. Obáváte se lovestory? Také se dočkáte, ale té smrti bude víc. Seznamte se s výrazem new adult fantasy.

Špiónem proti své vůli

Jiskra v popeluLaia je učenecká dívka, která žije pouze s prarodiči a starším bratrem. Jednoho nepříliš krásného večera dveře jejich domu vyrazí skupina vojáků s velitelem, který nosí stříbrnou masku, obviní bratra z velezrady, odvlečou ho do vězení a cestou ještě stihnou popravit ostatní členy rodiny. Jediná Laia uteče a vyhledá odboj, od kterého dostane nabídku: pomůžou jejího bratra osvobodit z vězení, když pro ně bude špehovat velitelku Šerosrázu – když se stane její otrokyní.

Jenže na této pracovní pozici dlouho nikdo nevydrží (končívá dobrovolnou či nedobrovolnou smrtí), stejně tak i bratrovi se ve vězení krátí čas (tam je smrt obvykle velmi nedobrovolná).

Elias právě končí svůj výcvik na Šerosrázu. Přivlekli ho sem v šesti letech, mnohokrát málem zemřel, ale tvrdá spartánská výchova se na lidech, kterým je nyní dvacet let, podepsala. Jsou krutí, houževnatí a oddaní Impériu. Tedy téměř všichni. Elias chce dezertovat, aby nemusel zbytečně zabíjet. Jeho spolužáci už dávno nosí stříbrnou masku, která je symbolem jejich výcviku a postavení. Jenom ta Eliasova ne a ne přirůst k obličeji. Kdyby jen zbytek světa věděl, že si tu ohavnou věc v každý možný okamžik sundává…

A potom se na nádvoří mihne nová otrokyně. Vůbec ale nevypadá jako otrokyně, tuhle dívku ještě nestihli zlomit.

Síla dvou vypravěčů

Sugestivní složku vyprávění zajišťuje střídání pohledů Laii a Eliase. Zpočátku dvě samostatné linky se celkem očekávaně setkají, a tak vzniká propletenec, díky kterému často můžeme vidět stejnou událost z různých úhlů. Na osobitosti navíc dodává i zvolená ich forma vyprávění. Je tak zajímavé sledovat, jaké pochody se honí hlavou jemu, zatímco ona nic z toho, co se kolem ní děje, nechápe. Laia ale není jen nějaká zakřiknutá puťka. Pár dnů pod velitelčinou nadvládou ji přinutí zvednout hlavu výš a jen pár setkání s Eliasem zase svěsit ramena níž, aby tolik nevyčnívala. Když už nejsi dobrý otrok, alespoň to hraj, prodloužíš si život.

Laia ale dělá chyby a draze za ně platí. Dokonce i snaha najít si v této zoufalé situaci nějakého přítele může znamenat utrpení, a to nejenom pro ni. Pokud něco pokazí, velitelka si vybije vztek na někom jiném. A dostáváme se také k typickému klišé, které by knihu řadilo spíš do kategorie young adult – náznaku milostného trojúhelníku. Tento útvar ale není nikterak výrazný a celá snaha o romantickou linku se záhy vytrácí pod náporem jiných, život daleko více ohrožujících situací.

Poněkud drsná maturita

Zde se omlouvám za možný spoiler, ale pro vysvětlení jediné situace, která v knize nedává příliš smysl, se mi to jeví jako nezbytnost. Vládce Impéria umírá a na Šerosráz přicházejí auguři, tedy prorokové či svatí muži (a žena), aby mezi čerstvými absolventy vybrali nástupce, nového císaře. Čtyři nejlepší z ročníku se mají účastnit dodatečných zkoušek, ze kterých vzejde nejen vítězný vladař, ale i druhé místo bude oceněno.

Pomyslná stříbrná medaile značí Krkavce, což je něco jako pobočník, který pro svého císaře vykonává špinavou práci. Zbylí dva při zkouškách zahynou. Můžeme se tedy těšit na další várku dobrodružství, smrti a objevování vlastních možností v podání čtyř mladých lidí, mezi kterými samozřejmě nechybí Elias jakožto ten úplně nejlepší z ročníku.

Na jednu stranu vyvstává otázka, proč to museli být právě čerství absolventi. Proč ne nejlepší muži z několika předcházejících let? A proč bylo potřeba pořádat zkoušky, když jsou auguři do značné míry jasnovidci, co navíc tak trochu čtou myšlenky? Na druhou stranu – pokud existuje osud či nějaký jiný druh předurčení, musely za těchto podmínek zkoušky vůbec proběhnout?

Díky této situaci se ale dozvídáme mnohé o Eliasových silných stránkách a slabinách, můžeme s ním prožívat utrpení a daleko lépe tohoto protagonistu pochopit. Také se blíže seznámíme s jedinou dívkou v ročníku, s Helenou. Tuto světlovlasou houževnatou divoženku si zapamatujte. I když se může jevit jako osina v zadnici, o téhle ženě ještě uslyšíme, to mi věřte. Ale zpět k Eliasovi.

Už z úvodních odstavců musí být každému jasné, že jeho přežití na Šerosrázu je spíš důkazem jeho nezdolného charakteru, svou nechutí zabíjet Učence mezi ostatní Masky příliš nezapadá. Přesto si mezi spolužáky dokázal najít několik přátel, jeho lidská stránka se tak odhaluje možná více než ta válečnická, ačkoli ani o větší či menší bitky není v knize nouze.

#týmJiskra

Grande finale, do kterého kalifornská rodačka Sabaa Tahir své hrdiny neúprosně vede, bude stejně jako zbytek knihy kruté, ale strhující. Nic pro slabé povahy. Zběsilé tempo závěru knihy navíc umocňuje poměrně rychlé střídání úhlů pohledu. Potom otočíte poslední stránku a zjistíte, že okamžitě potřebujete druhý díl – Plamen v temnotě. Čtení v dnešní době má tu výhodu, že vám tato žádost nemusí zůstat upřena dlouho.

Jiskra v popelu vyšla na jaře roku 2016 téměř současně s jinou fantasy určenou spíše mladším čtenářům – s Ódinovým dítětem norské autorky Siri Pettersen. Host tehdy uspořádal knižní battle mezi těmito dvěma tituly a národ sotva zletilých fantazáků se rozdělil na #tymJiskra a #tymOdin.

I když severský svět vyhrál před tím antickým pouze o 35 hlasů a i když si také Ódinovo dítě díky své stoupající kvalitě knih v sérii vydobylo místo v mém srdci, zůstávám hrdou členkou týmu Jiskra.

Sabaa Tahir: Jiskra v popelu

Vydal: Nakladatelství Host, 2016

Překlad: Petra Johana Poncarová

Počet stran: 456

Cena: 249,- Kč