Patrick Ness: A oceán byl naší oblohou cover

Všichni vědí, že je to strašlivý zabiják, postrach všech velryb, vrah samic a mláďat, nelítostný a nepolapitelný nepřítel. Člověk. Když velrybí kapitánka Alexandra získala lidského zajatce a stopu, bez váhání se vypravila za démonem, aby mu oplatila jejich předchozí (a pro ni ne tolik šťastné) setkání a sprovodila ho ze světa.

Toto je vyprávění její učednice, která vše viděla. Jmenuje se Batšeba. Není to její pravé jméno, zvolila si ho pro potřeby tohoto příběhu. Jediná přežila lov na legendu, bílou loď jménem Toby Wick.

A oceán byl naší oblohou

Patrick Ness: A oceán byl naší oblohou obálkaZejména zpočátku nevíme, kde je nahoře a kde dole, a to doslova. Batšeba začíná naprosto samozřejmě vyprávět o svém životě, aniž by nám došlo, že je velryba. Podle věštby jí bylo předpovězeno, že vyrazí na Lov, s velkým L. Věštbám se nikdo nevzpírá a Batšeba se zapojila do lovecké skupiny pod vedením kapitánky Alexandry, jedné z nejschopnějších a největších velryb, která přežila i zásah do hlavy harpunou.

Když na hladině (hraně propasti) objeví loď s námořníky, samozřejmě je to pro ni kořist – protože velryby jsou s lidmi ve válce. Jenže všichni námořníci jsou mrtví až na jednoho – a ten svírá minci s písmeny TW. Alexandra v tom vidí proroctví, že ona se má střetnout s legendárním zabijákem velryb, a bez prodlení vyrazí na setkání.

Zníš jako on,“ řekl nakonec tiše. „Mluvíš stejně, jako mluví muži, když ho chtějí napodobit. Když zneužívají jeho jméno ke strašným činům. Když bojuješ s ďáblem, stane se z tebe stejný ďábel jako on.“

Možná s Ďáblem nikdo jiný než ďábel bojovat nemůže,“ odvětila jsem.

Ale co když na konci toho boje zůstanou jenom ďáblové, Batšebo?“ namítl.

Pokud čtenáře nezaujme to, že se ocitá ve světě velryb, a ani není dotčen záměrnými paralelami s Moby Dickem, těžko zůstane netečný k překvapivému a zajímavému využití prostředí. Ocitáme se v jakémsi zrcadlovém světě, jak by Bílou velrybu mohli vyprávět kytovci, kdyby měli vlastní podmořskou civilizaci a ocitli se ve válce s lidmi. K jejich městům se stoupá a k hladině se klesá: už jenom tento detail dělá s vnímáním prostoru a prostorovosti příběhu pravé divy.

Batšeba během vyprávění odhaluje některé podrobnosti o technické a kulturní vyspělosti jejich společnosti, čímž zpomaluje a prohlubuje smrtelné drama, ke kterému děj směřuje, takže nám nakonec není ničí osud lhostejný.

Vypravěč, který stojí za povšimnutí

Patrick Ness je v českém prostředí už celkem známým autorem knih pro mládež a v poslední době se překládají i jeho knihy pro dospělé. Hlubokou stopu zanechal knihou Volání netvora, která byla i zfilmována (Nessovým scénářem) a zpracovává obtížné téma umírání a smrti v rodině. I mnoho jeho dalších knih si bere na mušku nesamozřejmé motivy a nebojí se jít po podstatě problému a vyrovnávat se s nejrůznějšími tématy způsobem, díky kterému se u čtenářů zapsal jako skvělý a zapamatovatelný vypravěč.

A oceán byl naší oblohou je kniha cílená na mladší publikum, proto neočekávejte takovou sofistikovanost jako třeba právě u Volání netvora, s ním má ale společné nejen krásné ilustrace, ale právě i neočekávané monstrum.

A o čem velrybí vyprávění je? Díky košaté a mnohovrstevnaté předloze a alegorii zápasu člověka s nepřítelem může čtenář získat jedinečný zážitek z této převyprávěné verze, která sice zjednodušuje podání, ale nesnižuje myšlenku: je nepřítel někde venku, nebo se skrývá v nás? Jak si ospravedlňujeme zlé skutky? Existuje osud – a nakolik mu svými činy vycházíme vstříc? Je chování druhých jen jejich věc a my jsme jen pozorovatelé, nebo máme právo a povinnost zasáhnout do jejich příběhů?

Lidé loví velryby, protože velryby loví lidi a bylo to tak vždycky. Toby Wick je bytost, která zosobňuje tento nekončící a nesmyslný zápas, protože Wick zabíjí jak lidi, tak velryby. Batšeba je mladá a velmi nadaná, ale také dost nevinná na to, aby nepřijímala věštby a věci jako dané a nutné, dokáže pochybovat a ptát se a čelí skrze lidského zajatce těm nejobtížnějším otázkám existence: jak zastavit zlo, aniž bychom se sami stali zlými. A násilí je v textu dost, i krve a setkání s nepochopitelnou brutalitou.

Kniha je určitě o síle zvěstí a pomluv, které dokáží náš strach vyburcovat do takové míry, že stvoříme netvory, s nimiž si třebas ani už nedokážeme poradit. A proto občas potřebujeme hrdiny – a hrdinové někdy musíme být i my. Otázky z toho vyplývající mohou nejednomu rodiči dospívajících čtenářů zajímavě zavařit. Kniha právě proto určitě dovede oslovit i přemýšlivé dospělé.

Jednota textu a obrazu

Kniha není jen prostým textem. Stejně důležitý je i vizuální doprovod stvořený ilustrátorkou Rovinou Cai. Tlumené modrošedé odstíny doplněné (krvavou) rudou vykreslují monumentální podvodní svět. Aniž by se vzdávaly detailu, zachovávají si tvarovou jednoduchost a otevírají na celých dvoustranách pohledy do rozsáhlých prostor, plujících lodí a velryb. Z obrazů čiší tklivá atmosféra a cit pro poetickou dramatičnost, která je pro příběh typická. Nechává prostor pro tajemství a vlastní interpretaci toho, co vidíme, což láká k prozkoumávání a určité hravosti, jak obraz protéká textem a naopak.

K těm horám se dostaneme. Setkáme se tam s naším osudem. Ale může za to ten amulet? Nebo náš zběsilý hon? Skončí celý svět v temnotě, protože tak bylo předpovězeno? Anebo proto, že se najdou tací, kdo v tento osud věří tak silně, že jej sami naplní? Ve strachu, který se vždy snažím skrývat ve svém srdci, si říkám, jestli je v tom vůbec nějaký rozdíl.

Na knize se obtížně hledá nějaká slabina. Patrik Ness je zkušený autor, který se nebojí experimentů a rozumí čtenářově duši. Překračuje hranice obvyklého a hledá nové způsoby, jak vyprávět. Nezdržuje se pomalým rozjezdem, ale hodí nás do prostředí, přičemž všechno podstatné vysvětlí posléze. Pro někoho, kdo něco takového nečeká, to může být v kombinaci s inovativní velrybí perspektivou poněkud matoucí a začátek čtení znesnadňující. Kdo však vytrvá, bude odměněn nevšedním zážitkem.

A vůbec nevadí, jestli zná nebo nezná Melvillovu předlohu, i když je jasné, že objevování paralel čtenářův dojem ještě zlepšuje. Příběh je doporučeníhodný nejen mládeži, ale i dospělému čtenářstvu, které ocení nápad i provedení na tak krátkém prostoru (ano, kniha se dá přečíst do hodiny).

Patrick Ness: A oceán byl naší oblohou

Vydal: Nakladatelství CooBoo, 2019

Překlad: Alžběta Kalinová

Ilustrátor: Rovina Cai

Počet stran: 160 /vázaná vazba

Cena: 242 Kč

Vhodné pro: mládež 10+