Audioknihy předbíhají v růstu obliby knihy elektronické. Navazují na archetyp mluveného slova, živého vyprávění, ke kterému dodnes inklinujeme. Navíc pragmaticky řeší dilema, co s nevyužitým časem, když třeba cestujeme…

Vydavatelství

Je poněkud hororový den: Prahou se prohání přízračně silný vichr. Mezi novodobou zástavbou hledáte nízký bílý domek za zdí. Je v něm umístěno nahrávací studio pro vydavatelství OneHotBook. Pracuje s půl druhou stovkou herců, čtyřmi režiséry, skladatelem hudby, zvukařkou, technikem – k tomu patří lidé z redakce. Za více než šest let existence vydavatelství (od r. 2011) se k posluchačům dostalo kolem 140 výborných knih.

Teď do úctyhodného portfolia vydavatelství přibývá nový ambiciózní projekt, dosud největší a nejnáročnější: TO Stephena Kinga. Mnohovrstevnaté, složitě komponované dílo má sedm hlavních hrdinů, členů klubu Smolařů. V českém překladu čítá 1096 stran. Gigantický úkol, převést text do mluveného projevu… Audioverze knihy obsáhne více než padesát hodin na pěti CD.

Nahrávání

Toho větrného dne se v nahrávací místnosti pouštěli režisér Hynek Pekárek a herec Jan Zadražil za asistence zvukařky do další části knihy. Skoro domácké prostředí, atmosféra sladěné, týmové práce. Herec s knihou ve zvukové kabině je ve studiu přítomen pouze hlasem a obrazem na monitoru. Režisér soustředěně sleduje jeho projev a textovou předlohu, u které je potřeba minimum realizačních poznámek. Všechno podstatné už režisér s hercem prodebatoval. Zvukařka před ekvalizérem průběžně čistí zvukový záznam; zdánlivě nenápadná, má na výsledném díle význačný podíl.

Jan Zadražil přijal úlohu Eddieho, chlapce s astmatem a manipulátorskou matkou. Čte pasáže, které se Eddieho týkají anebo mohou být nazírány jeho pohledem; režisér obdobně rozčlenil text ostatním Smolařům. Dnešní úsek začíná situací, kdy je Eddie napaden grázlem Henrym Bowersem a jeho parťáky. Interpret podle potřeby mění hlas, jeho zabarvení a melodiku, dikci, způsob artikulace, modulaci a rychlost řeči. Převtěluje se do jednotlivých postav.

Posluchač může už teď, ještě před technickými úpravami, pocítit magii a sílu vypravěčova projevu. Příběh a jeho poselství – čekat bolest, a přežít ji – vynikne víc, než když si čteme sami. Hercova slova kreslí děj zřetelně do nejmenších podrobností. Poslech je velmi blízký skutečnému prožitku, protože působí emoce a osobnost spíkra. Na rozdíl od divadelních a filmových adaptací, které přinášejí svébytný výklad díla i jeho podobu, narace zprostředkuje původní vyznění a zvýrazňuje kontury autorova pojetí.

Jan Zadražil hraje hlasem, tóny modeluje Kingův svět. Věty hladce a živě plynou, spíkr se perfektně připravil. Zdařilý úsek doprovází režisérův smích: „To bylo dobrý!“ Po delší době se herec maličko zadrhne únavou. Hned pokračuje dál, zastaví se ve chvíli, kdy není jisté, jak správně vyslovit nezvyklé cizí jméno. Režisér a herec se chvilku dohadují. Napravuje se, když vypadne i nepodstatné slůvko či dojde k drobné odchylce. Povoleny a nezbytné jsou však předěly v příliš dlouhých větách.

Je zážitek, moci s Janem Zadražilem debatovat o jeho práci. Patří k hercům, kteří o ní přemýšlejí a – bez frází – jí věnují všechno. Pro OneHotBook už načetl jiné tituly, Kingův román se však ukázal jako mimořádně náročný na interpretaci. Nejde o to, že je nezbytné přečíst si také části, které patří ostatním narátorům daného díla, vlastně celý svazek, v případě TO pořádně rozsáhlý. Cílem je objevit podstatu knihy, naladit se na ni, uvědomit si její strukturu, rytmus a stavbu vět.

Jan Zadražil potřebuje najít v předčítané knize něco, s čím se ztotožní. Zdálo by se, že u Kingova hororového příběhu nevznikne problém, protože herec má fantastiku rád. TO jej uchvátilo…a zároveň emočně vyčerpalo. TO je ve své podstatě sociální román, hrůza vychází z reálných drsných situací. Děsivý klaun je nadstavbou, druhou rovinou příběhu.  Herec při četbě prožíval drastické momenty s hrdiny vyprávění. Ale díky tomuto vcítění se Janu Zadražilovi podařil úžasný, přesvědčivý výkon.  Eddie Kaspbrak běží ulicemi Derry…

Ke zrodu audioknihy

Ostatní herci, vybraní z osvědčených narátorů pro OneHotBook, odvedli stejně skvělou práci. Zkušený a oceňovaný režisér Hynek Pekárek věnoval přípravě komplikovaného textu spoustu času a úvah. Zejména v druhé části knihy bylo nesnadné rozdělit děj jednotlivým protagonistům. Kdo zná TO, postřehne, že vypadl part Stana Urise, zato přibyla stmelující úloha vypravěče v bravurním podání Pavla Soukupa. Režisér musí rozumět knize i hercům, sejít se s nimi, postupně text probírat. Výsledná podoba audioknihy je otiskem jeho umění a osobnosti.

Na audioknihách je úžasné, do jaké míry jsou týmovým dílem. Jde o hledání knižního titulu, režiséra, herců, pojetí postav. Dohadování o licenční smlouvě. Jednání mezi producentem a režisérem. Kolik herců bude interpretovat? U rozsáhlejších knih nebo těch, kde jsou důležité dialogy a vztahy, jeden narátor nestačí. Na hodinu výsledné četby připadají dvě, tři hodiny nahrávání. Další tři hodiny zvukař čistí a vylaďuje nahrávku. Text se skládá dohromady, mixuje, stříhá se, rytmizuje. Vkládají se či ubírají pauzy. Ke slovu přichází mastering. Přibude hudba, zvuky, ruchy. Celé dny úsilí.  A pak práce na obalu – OneHotBook si zakládá na coverech. Také se má čím chlubit: nápady, vtip, špičkový výtvarný přístup a typografie.

Nesvádí vytříbený obal audioknihy TO k výletu do Derry?  Dopřejte si ho – nebudete litovat! Několik týdnů můžete provázet Smolaře, a hluboký zážitek, jaký si odnesete, bude téměř skutečný.

 

Audiokniha: To

Vydavatel: OneHotBook
Režie: Hynek Pekárek
Formát: 5 x CD mp3
Délka nahrávky: cca 50 hodin
Vypravěč: Pavel Soukup
Klub smolařů: Bill Denborough – Jan Vondráček // Richie Tozier – David Novotný // Beverly Marshová – Jitka Ježková // Eddie Kaspbrak – Jan Zadražil // Ben Hanscom – Michal Zelenka // Mike Hanlon – Vasil Fridrich
Cena: 799 Kč

UložitUložit