Už od roku 1995 sa v máji/květnu uskutočňuje v Prahe veletrh kníh, komiksov a všetkého, čo s tlačeným slovom súvisí, nazvaný priliehavo „Svět knihy“. Priaznivcov sci-fi, fantasy a hororu väčšinou najviac zaujímajú projekty, propagujúce tieto smery. Nuž a veru mali sme z čoho vyberať! Veď jednou z nosných tém bol „Komiks“.

Milovníci literatúry sa mohli na výstavisku cítiť sťa v raji. Veľké, menšie aj úplne maličké vydavateľstvá prezentovali svoje publikácie od domácich aj zahraničných literátov. Ako na bežiacom páse prebiehali stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády či besedy o knihách.

Dozvedeli sme sa najnovšie edičné aj spisovateľské plány a my, čitatelia, sa počas najbližších mesiacov naozaj máme na čo tešiť.

Vrcholná udalosť pre spisovateľov, vydavateľov, ilustrátorov

V sobotu, už po 23.krát, prebehlo odovzdávanie Cien Akadémie sci-fi, fantasy a hororu, čo by mala byť vrcholná udalosť pre spisovateľov, vydavateľov, ilustrátorov, prekladateľov tejto literatúry a všetkých ostatných, ktorí aj za cenu tvrdých mozoľov či bezsenných nocí, prinášajú do nášho života trošku fantázie a vzrušenia prostredníctvom kníh. Napriek poloprázdnej sále vládla pred začiatkom vynikajúca atmosféra. Starí známi sa stretli po dlhšej dobe, preberalo sa veľa noviniek, osobné aj pracovné úspechy.

Akadémia vznikla v r. 1995 a už od počiatku stojí na jej čele Zdeněk Rampas. V priebehu týchto rokov prekonala Cena dlhú a strastiplnú cestu. Niekedy bola prijímaná kladne, inokedy naopak ostro kritizovaná. Kým v niektorých obdobiach prechádzala žiaducimi zmenami, vyvíjala sa a napredovala, v posledných troch rokoch badáme už iba postupný úpadok. S ním súvisí nespokojnosť a ignorovanie udalosti časťou odbornej verejnosti.

Posledné odovzdávanie Cien Akadémie som v jednom článku nazvala ľahkou ľudovou estrádou (žiaľ, iné priliehavé prirovnanie ma nenapadá). Svoj podiel viny na tom má aj organizátor, ktorý sa akcie osobne zúčastňuje v roli moderátora, čo je veľká škoda. Pôsobí nepripravene a neprofesionálne. Sama mám pár moderátorských skúseností za sebou a môžem preto zodpovedne povedať, že nestrápniť sa je v tejto profesii občas skutočne náročné.

Akadémia 2017

Tohtoročnú Akadémiu organizátori navyše ochutili trpkými faux pas. Je nepochopiteľné, prečo Danu Kalinovou (bývalú riaditeľku Světa knihy), ktorá sošku predávala neupozornili, že Cenu za dlhoročnú prácu na poli SF si jej víťazka prevziať už nemôže, lebo je udelená in memoriam? Prípadne poznámky spolumoderátorky, prečo zrovna ona musí čítať o mŕtvych, ktorých ani nepoznala. Byť ňou, s takým niečím sa určite nechválim.

Dôležitejšie je, že ľudia v sále ich poznali. Boli to ich priatelia, kolegovia, rodina…

Trápne momenty sprevádzajúce predávanie ocenení, nie sú jedinými problémami, na ktoré zainteresovaní upozorňovali. Často sa skloňovali zmätené zoznamy produkcie určené hlasujúcim a samozrejme sa tradične k slovu dostala aj kritika toho, čo malo / nemalo byť nominované v jednotlivých kategóriách. Vkus je súkromnou záležitosťou každého človeka. Čo je pre niekoho úžasné, inému pripadá obyčajné, prípadne len priemerné. Treba si konečne uvedomiť, že v tomto prípade nebude nikdy možné uspokojiť všetkých. Problém môže nastať v prípade, ak hlasuje príliš málo akademikov. Koľkí rozhodovali teraz? Presné počty hlasujúcich pozná vždy len vedenie.

Zlou vizitkou a veľkým problémom pri zháňaní informácii je dlhodobo nefunkčný web Akadémie, či živoriaca Fb stránka. Pričom práve tieto média by mohli byť nápomocné pri propagácii Ceny medzi fanúšikmi SFFH, aj medzi žánrovo inak zameranými čitateľmi.

Česko a Slovensko

V poslednej dobe sa znovu živo debatuje o tom, že by sa Akadémia mala rozdeliť na slovenskú a českú. Neviem, či je možné jednoznačne povedať, kedy by to fungovalo lepšie. Či spoločne, alebo každý zvlášť. Hlasy aj argumenty každej strany zatiaľ neprispievajú k nájdeniu toho najlepšieho riešenia, skôr zvyšujú napätie v situácii, v ktorej by malo ísť hlavne o ujasnenie si otázky, kam sa kedysi prestížne ocenenie pomaly, ale isto poberá.

Takže som zo sály odchádzala mierne vydesená a smutná, pretože nenastala žiadna zmena. V roku 2016 som si aj ja vravela, že vedenie je zatiaľ nové a potrebuje vychytať muchy. Teraz sa už to, čo sa udialo, nedá ničím ospravedlňovať.

Ľudia organizujúci Ceny Akadémie sa môžu ohradiť, že kritizovať je ľahké. Áno, majú pravdu. Nie je nič jednoduchšie, než hľadať chyby. Organizovať takéto obrovské podujatie je dosť zložité. Chce to mať prehľad o množstve vecí, rýchlo reagovať na vznikajúce problémy, byť flexibilný a tých niekoľko mesiacov, pokým sa Akadémia pripravuje, vyžaduje od každého obrovské nasadenie, často na úkor svojho vlastného voľného času, či rodiny.

Trochu histórie

V priebehu histórie sa v Akadémii vystriedalo niekoľko výrazných osobností, ktoré Zdeňkovi Rampasovi v jej vedení pomáhali. Každá z nich dala tomuto podujatiu niečo zo seba, každé vedenie sa pokúšalo čo najlepšie reagovať na kritiku a riešiť vzniknuté problémy. Posledný pokus o oživenie Cien môžeme pripísať spolupráci Zdeňka Rampase s Janou Jůzlovou. Došlo k zmenám v niektorých kategóriách, a tie tým získali jasnejšie kontúry a širší záber nominovaných. Nuž a predovšetkým došlo k rozdeleniu hlasujúcich na odbornú (kníhkupcovia, recenzenti) a laickú sekciu.

Zlepšila sa komunikácia so žánrovými médiami, ale aj s verejnosťou. Bola založená aktívna FB stránka, dbalo sa na fungovanie webu Akadémie. Ten bol pravidelne aktualizovaný a v tých časoch bývalo ešte samozrejmosťou, že práve na ňom, ako prvom, boli uverejnené výsledky hlasovania.

Jana Jůzlová a Zdeněk Rampas predali vedenie Akadémie Ondřejovi Moravovi počas jubilejného 20. ročníka (r. 2015). Reformy bežali a otázne bolo to, či sa v nich bude pokračovať.

Po nástupe pána Moravu na čelo Akadémie ako keby všetko ustalo. V rozbehnutých reformách sa nepokračovalo a k žiadnym iným viditeľným zmenám sa neprikročilo.Zase sa začali ozývať kritické hlasy. Tie síce nikdy úplne neutíchli, no na pár rokov aspoň zmĺkli v očakávaní, ako to dopadne. Po troch rokoch pôsobenia nového vedenia je všetkým jasné, že Akadémia je už v stave, kedy je zbytočné hľadať nejakú funkčnú terapiu. Nepomôžu ani modlitby. Možno ešte zázrak. Ale väčšina mnou opýtaných neverí ani v ten.

Pravdou však je, že niekedy sa už do neustálych rekonštrukcií vrážať čas, energiu a financie neoplatí. Ľahšie je zbúrať to staré a vybudovať niečo nové, moderné a hlavne na fungujúcich pevných základoch.

Takže…

Zmierime sa s prirodzenou smrťou „ nášho kedysi“ milovaného? Privrieme oči a necháme ho, aby skúsil v tichosti spáchať obradnú seppuku (takýto trefný koniec navrhla pre seba a p.Moravu na záver Akadémie moderátorka pred troma rokmi)? Možno už naozaj prišiel čas začať vybavovať dôstojné miesto posledného odpočinku. Uvidíme, čo nám ukážu najbližšie mesiace.

V zahraničí sa udeľuje veľa prestížnych ocenení určených autorom žánrov sci-fi, fantasy a hororu. Aj preto by sa mali kompetentní nad stavom veci zamyslieť a pokúsiť sa nájsť riešenie skôr, než budú všetci znechutení tak, že jednu sobotu zostane sála v počas  odovzdávania sošiek Akadémie zívať úplnou prázdnotou.

Bolo by totiž veľmi smutné, keby sa jedno z mála ocenení, ktoré môžu za svoju snahu spisovatelia, prekladatelia, nakladatelia, úžasní výtvarníci a ďalší, ktorí sa týmto žánrom venujú v Čechách a na Slovensku, dostať, skončilo takýmto spôsobom.

O odpovede na pár otázok týkajúcich sa chodu Akadémie a jej smerovania som požiadala aj Zdeňka Rampase a Ondřeje Moravu.

Zdeněk Rampas

Pre Akadémiu pracujete už dlhé roky a môžete porovnávať. Prečo podľa Vás opäť vládne všeobecná nespokojnosť s týmto ocenením?  

Které projevy nespokojenosti s prací Akademie máte na mysli, pomohlo by mi vědět, co ve Vaší otázce znamená slovo všeobecná, pak rád odpovím na cokoli konkrétního.

Potažmo charakterizujte sociální bublinu, ve které se to tak jeví.

(Mohu Vám pomoci hlavně jako historik Akademie, v současné době se snažím zasahovat do jejího chodu a diskuse okolo ní co nejméně, aby noví či mladí fanoušci fantastiky snáze pochopili, že je to hlavně na nich. Nicméně v příloze uvedu příklad, kdy jsem se nechal vyprovokovat.)

Predchádzajúce vedenie začalo s istými zmenami. Prečo nové vedenie v týchto zmenách nepokračovalo? 

Opět netuším, co máte na mysli. Vedení Akademie před lety kooptovalo Janu Jůzlovou, která shrnula návrhy z Akademie i mimo ní a provedla reformu do stávajícího stavu. (Rozdělení Akademie na sekce, změna počtu kategorií, přijímaní nových členů…)

Po Odchodu JJ (a potom, co já už jen pomáhám se sháněním sponzorů a svými kontakty, znalostí většiny zúčastněných a jejich možnostmi zapojení do scénáře), Akademie pracuje podle „směrnic“ právě zmíněné reformy. Dokonce se ani příliš nezměnilo její personální obsazení, mám na mysli Akademii jako celek nikoli její vedení, to je nové a omlazené. 

Ako vidíte komunikáciu s médiami?  Web Akadémie je v podstate nefunkčný a na FB stránke sú informácie len z minuloročného ceremoniálu, fotografie ešte staršieho dáta… 

Asi je špatná, možná i nedostatečná, podívám se na stránky Magnézie Litery či Českého lva, jak jsou aktivní v době kdy nic neudílí?

Ondřej Morava asi zatím nenašel spolupracovníky, kteří by mu s tím pomáhali.

Akademie jistě neodmítne nikoho, kdo by chtěl pomoci s jejím zviditelněním a propagací.

Prečo predávanie cien nemoderujú profesionáli? 

Nejspíš by to nezvládli, v ruchu Veletrhu kdy nikdy není zaručena účast všech lidí uvedených ve scénáři, je třeba být připraven k improvizaci a ta není možná bez znalosti výherců i předávajících.

Dále by pak na profesionály Akademie neměla peníze. Jeden ročník vyhlašování cen Akademie přijde asi na 20 000 Kč (v tom je i cena pronájmu sálu).

První ročník Akademie moderoval Ondřej Neff, po něm to řadu let dělal Roman Lipčík, který měl nějaké zkušenosti (např. s megakoncerty), ale některým laureátům se nelíbilo, že svým humorem shazoval jejich pět minut slávy, následoval Richard Klíčník, který si přizval profesionálku Evu DeCastello (to byla asi ideální kombinace jeden moderátor znal prostředí a většinu osobností, druhý trendy a moderní přístup ke komunikaci s divákem i účinkujícími). RK zase mnoha lidem nevyhovoval ať už skutečnou nebo jen mu připisovanou sebestředností a sebepropagací. Dnes ceremonii moderuje administrátor Akademie Ondřej Morava.

Stalo se to potom, co neustálé popichování a nekorektní kritika hlavně na fanouškovských webech znechutila práci pro Akademii většině jejich tahounů (včetně reformátorky JJ). Ondřej Morava práci pro Akademii věnuje tolik času, kolik mu starost o rodinu a jeho práce dovolují. 

Můžete ho kritizovat nebo napsat článek, který by mu pomohl najít nové spolupracovníky.

Je podľa Vás kritika Akadémie opodstatnená?

Jistě by se spousta věcí dala dělat lépe, jen každý kritik obvykle myslí něco jiného.

O některých faktických problémech v práci Akademie také níže.

Aké máte plány do budúcnosti? Dočkáme sa nejakých zmien v chode Akadémie?

Tento víkend se Banské Bystrici sešla Porada ČS fandomu, která probírá některé faktické problémy Akademie, jako je značná asymetrie ve fungování české a slovenské části a faktické přehlasovávání slovenské větve. ČS fandom jako zřizovatel Akademie navrhne některé změny, předpokládám, že budou brát v potaz text níže.

Rozdělit Akademii, nebo nerozdělit? A proč?

Tak se 16. března na FB zeptal Jiří Pavlovský, zde jen ve zkratce to nejpodstatnější:

Proti: Myslím, že je to neudržitelný stav, který bude čím dál víc eskalovat. Fungovalo to dříve, dokud na Slovensku téměř nic nevycházelo a v podstatě všichni hlasovali pro české věci. Ale to už neplatí. Máme dva státy, které mají svá vlastní nakladatelství, autory, překladatele a tituly. V Čechách je toho víc, takže Slováci mají větší přehled o našich titulech než my o slovenských. Ale stejně se stále rychleji začínáme rozcházet. Projevuje se to hlavně tím, že příslušníci toho kterého státu hlasují obvykle pro zcela odlišné „své“ věci (to je vidět hlavně na kategoriích povídka). […] Navíc v budoucnu už mladší generace z toho kterého státu nebude úplně rozumět řeči toho druhého. Já vím, že je to tradice – ale už to začíná být skoro stejné, jako bychom dělali česko-polskou Akademii.

A pak je problém s překlady. Jak v téhle chvíli hodnotit překlad? Co když vyjde na Slovensku úžasný překlad do slovenštiny? Jak to dokáže kdokoliv z českých hlasujících posoudit? Stejně tak je to s obálkami a vydavatelstvími.

Pro: V podstatě argument pro vidím jediný – přijdeme o hlasující a budou se muset někde doplnit. Ale zase se objevuje spousta solidních internetových magazínů, takže lidi je odkud brát. Ale na druhou stranu není nutné rozdělovat hlasující, jen kategorie. Není důvod, aby – v případě zájmu – nehlasovali v české Akademii i slovenští recenzenti (někteří z nich koneckonců píšou i na české weby).

Osobně si myslím, že tahle verze Akademie je nefér vůči oběma stranám a jen přidělává chaos a hrozí i rozkoly. Slováci jsou tu pasováni do rolí podržtašek, proti čemuž se bouří jednotnějším hlasováním pro své favority, což zase může krkat Čechy. Nejlepší by asi bylo rozdělit celou soutěž na českou a slovenskou sekci. Mohly by se vyhlašovat klidně zároveň, nebo by se slovenská přesunula třeba na Istrocon.

Jiří Pavlovský

Ad Jirkovy návrhy k Akademii SFFH

Jirka Pavlovský hutně shrnul jeden ze současných problémů Akademie, ale nejvíc se mi na jeho příspěvku líbí, že navrhuje i nějaká řešení.

Již pár let nějakou formu osamostatnění slovenské části Akademie navrhuji vlivným slovenským nakladatelům a Akademikům, ale bez humbuku okolo, protože jsem nechtěl, aby to vypadalo, že někdo někoho z Akademie vyhání. Šlo mi o to, abych podpořil tuto myšlenku a dal dotyčným na vědomí, že jim nebudeme zazlívat, když si to sami dohodnou a zorganizují.

Mám totiž za to, že původní slovenská fantastika (a nejen ona, ale zde je to nejmarkantnější) je upozaďována, protože většina českých Akademiků čte jen česky vydaná díla, a protože jich je celkově víc, dochází často k přehlasování slovenských kandidátů bez jejich skutečného posouzení.

Došlo k tomu petrifikací akademických procedur z doby jejího zakládání v polovině devadesátých let, kdy třeba v prvním ročníku z 35 původních knih byly jen 3 slovenské. Asi nemá smysl teď pátrat, proč se to stalo, ale možná to nějak souvisí s tím, že vedení Akademie bylo pravidelně vyčerpáváno každoročním skandalizováním, až se smrsklo na hrstku schopnou zajistit jen co nejdůstojnější opakování minulého ročníku. To není stav, který by nějak napomáhal reagovat na změny, jež přináší čas, dokonce ani na ty pozitivní jako je pozoruhodná emancipace slovenské fantastiky v posledních letech.

Z Jirkova textu se mnou souzní hodně bodů, ale raději v tomto případě mluvím o osamostatnění než o rozdělení, protože Akademici, kteří se cítí být kvalifikováni hodnotit i díla nenapsaná v jejich mateřštině, by mohli v nějaké budoucí české či slovenské Akademii působit dál. Čili když bych mluvil o rozdělení, týkalo by se především rozdělení předmětu hodnocení. (Čech jistě kvalifikovaněji posoudí kvalitu překladu do češtiny a Slovák zase do slovenštiny, na druhou stranu ve vyjadřování se ke kvalitě obálek bych neshledával žádnou jazykově danou predispozici…)

Podobně jako on si myslím, že Akademie by mohla zůstat jedna a československá, ale počet kategorií by se možná až zdvojnásobil, vždy na českou a slovenskou verzi. Akademie na přelomu tisíciletí měla např. kategorii Původní kniha a Původní slovenská kniha, to dnes považuji za velkou chybu, kdyby se už tenkrát oddělila původní česká a původní slovenská tvorba, nedocházelo by k dnešním problémům. Jen to tehdy kvůli několika málo knihám ročně nepřišlo důležité.

Ze stávajících kategorií by pak mohly zůstat společné obálky, časopisy, velmistři a možná počiny či nakladatelství, slovenské kategorie by se mohly vyhlašovat v Bratislavě, české v Praze, společné třeba tam, kde působí či odkud pochází vítěz.

Nebo by mohly vzniknout dvě zcela nezávislé národní Akademie, což by mohlo pomoci, mám dojem, že hlavně na Slovensku při získávání podpory z veřejných zdrojů. (Míra jejich další spolupráci by byla dána vzájemnou výhodností.)

Ondřej Morava

Akadémiu ste prebrali v dobe, kedy prechádzala zmenami. Prečo ste v týchto zmenách nepokračovali? A čo zmeny, ktoré boli plánované predchádzajúcim vedením, neoslovili Vás?

Přísně vzato, plánované změny byly provedeny ještě než jsem vstoupil do hry. O nějakých dalších plánovaných změnách vím jen jako o návrzích ve velmi hrubých obrysech, určených k zamyšlení. 

Ako vidíte komunikáciu s médiami? Web Akadémie je v podstate nefunkčný a na FB stránke sú informácie len z minuloročného ceremoniálu, fotografie ešte staršieho dáta…

Tahle otázka jde takříkajíc přímo do slabin. Modernizace webu je jedna z hlavních priorit. Co se týče facebooku, nevím na co narážíte – jsem si celkem jistý, že odkaz na aktuální výsledky je tam od 12.5. Každopádně publicita a medializace jsou skoro to nejdůležitější. Ale bohužel také nejtěžší.

Jana Rečková…bolo to faux pas… prečo k takémuto niečomu došlo? Na FB stránke oznam o jej úmrtí je.

A já jsem byl přítomen i na její pohřební ceremonii. A v tom to podle mě vězí. Skutečnost jejího úmrtí byla prostě v mé mysli příliš přítomna, než abych se ujistil předem, že paní Kalinová o tom ví. A tak jsem ji bohužel nevyrozuměl, co přesně bude na začátku probíhat.

Kto píše scénáre k predávaniu cien? 

Velkou zásluhu má Zdeněk Rampas, jehož vhledu do komunity a znalosti zůčastněných se porostě nemohu rovnat. Já za sebe přidávám hlavně úpravy tam, kde si netroufnu říci to jeho slovy – přeci jen neznám všechny tak dobře jako on.

Aké máte plány, nápady do budúcnosti? Pristúpite k nejakým zmenám v chode Akadémie?

Tohle je hodně těžká otázka. Ano, jsou témata, která je třeba probrat, ale debata to nebude krátká ano snadná. Řekněme, že si snažím dělatz probíhajících debat výpisky.

Je podľa Vás kritika Akadémie opodstatnená?

Dokuď bude Akademi existovat, bude ji možné kritizovat. Ze všech připomínek je možné si něco odnést, v tomhle smyslu je vítám.

 

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

Erika Ena Adamcová
ENA je prezývka, ktorú mi kedysi dávno - pradávno vymyslel brat. Čo si pamätám, tak môj život sprevádzala láska ku kresleniu a ku knihám. A tiež taký ten prapodivný pocit že raz, možno, nejakú sama napíšem či ilustrujem. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. Píšem len strohé formulácie zmlúv, dohôd, výpovedí, upozornení... Takže vo voľnom čase čoraz častejšie ulietavam na fantastike, čo je príjemná zmena. No keďže detské sny sa majú plniť, posledné roky na splnení tých mojich veľmi intenzívne pracujem. Zatiaľ aspoň kreslením do cudzej knihy a písaním recenzií...