Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Londýnské metro je vůbec nejstarší podzemní dráha na světě. Není tedy divu, že přesně 160 let od slavnostního otevření bude potřebovat nějakou tu úpravu.

Hráči se v rolích architektů ujmou velkolepého úkolu, budou se snažit naplánovat co nejlépe vedenou síť nadzemních i podzemních stanic, vytvořit přestupní stanice na klíčových místech města, protáhnout linky podzemní dráhy až do okrajových čtvrtí a nesmí opomenout ani přistavět nové výstupy u turistických atrakcí. Pracovat budou pěkně klasicky, postaru s tužkou a papírem v ruce.

Flip & Write

Hra Příští stanice: Londýn potěší všechny milovníky zakreslovacích her. Je milá, malá, rychlá a sbalíte ji snadno do každého batůžku. V pevné krabičce s magnetickým zavíráním velikosti menšího paperbacku najdete vše potřebné pro hru a když zrovna nemáte před sebou pořádný stůl, půjde v nouzi kreslit i na koleni, přes okýnko vlaku nebo s novinami coby podložkou.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

V krabičce se schovává pořádná zásoba oboustranných londýnských městských plánků v bločku o sto listech, čtyři barevné pastelky a hromádka karet. 

Pro základní hru postačí balíček jedenácti obdélníkových karet ve dvou barvách, šest karet modrých pro nadzemní stanice a pět růžových karet podzemních stanic. Čtvercové karty slouží k rozšíření hry pro pokročilé hráče a přidávají do hry společné úkoly a zvláštní vlastnosti jednotlivých barev tužky.

Další malé rozšíření je součástí promobalíčku Den otevřených dveří, který přináší do hry čtyři kulaté karty londýnských pamětihodností.

Mapa Londýna

Papírový plánek města je rozdělen do sítě několika čtvrtí, které v celku tvoří čtverec. Centrum města, logicky umístěné uprostřed plánku je ohraničeno osmi městskými částmi, přičemž okrajové části města jsou umístěné v rozích plánku jako samostatné maličké celky.

Zatímco v centru města je možné propojit až devět stanic, ve větších městských částech mohou architekti vybudovat po čtyřech až šesti stanicích a okrajové části měst jsou obsluhovány jen jedinou stanicí metra. Zhruba uprostřed rozděluje město řeka Temže, která architektům přináší nejednu potíž, a proto jsou trasy vedené přes řeku obzvláště cenné.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Ve čtyřech čtvrtích se pak nachází výchozí stanice pro jednotlivé linky. Zelená trasa vyjíždí ze severu, růžová od východu, jižní část města obsluhuje modrá linka a západní Londýn křižuje trasa fialová. Protože město je prošpikované nejen historickými budovami nedozírné hodnoty, ale také spoustou inženýrských sítí, mají architekti na plánu vyznačeno, kudy mohou své trasy vést a jaká propojení jednotlivých stanic nepřichází v úvahu.

Místa předvybraná jako možné stanice metra jsou označena symboly různých geometrických tvarů, zvlášť důležité stanice u turistických atrakcí jsou v plánku zvýrazněny ozubeným kolečkem, nebo chcete-li, sluníčkem.

V srdci Londýna se nachází stanice Central Station, zvýrazněná stejným ozubeným kolečkem jako jiné atrakce, avšak se symbolem otazníku. Tato stanice je pro hráče zvlášť výhodná, protože je k ní možné připojit jakoukoliv linku bez ohledu na symbol na kartě otočené v průběhu kola.

Ve spodní části hracího listu se pak nachází bodovací tabulka, kterou si hráči doplňují průběžně během hry. Turistické atrakce si zaznamenávají ihned po tahu, body za jednotlivé barevné linky si sečtou vždy v závěru kola a celkové skóre tvoří součet všech bodů z jednotlivých kol, získaných atrakcí, přestupních stanic a případných bonusů.

První kolo

Celá hra je tvořena čtyřmi koly, bez ohledu na počet hráčů. Jedno kolo může mít pět až deset tahů, to podle toho, jaké karty byly během kola otočeny. Na začátku prvního kola si hráči rozeberou jednotlivé pastelky a pokud nějaké zbývají, odloží je stranou. Po každém kole si hráči pastelky posouvají, takže postupně všichni hráči budou mít na plánku zakreslené všechny čtyři barevné trasy.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Každý hráč začíná svůj první tah v té stanici, kterou barvu pastelky si pro toto kolo zvolil. Jeden z hráčů se stane tzv. revizorem, promíchá balíček obdélníkových karet a sejme první z nich. Podle symbolu na kartě pak hráči propojí svou výchozí stanici s dalším místem na plánku. V dalších tazích mohou pokračovat z obou konců své linky, nesmí však utvořit smyčku a vrátit se do stanice, kterou už jednou s touto barvou projížděli.

Hráči mohou navazovat výhradně na koncové části své trasy, s výjimkou karty výhybka, která dovolí rozvětvit linku i v kterékoliv jiné stanici. Každý úsek trasy musí vždy přímo spojovat dvě stanice a není možné křížit dříve zakreslený úsek trasy stejné či jiné barvy linky. 

Délku kola určuje pořadí otáčených karet. Z balíčku jedenácti karet revizor postupně snímá jednotlivé karty a odhaluje symboly, kudy trasy metra povedou. Důležité je hlídat počet otočených růžových karet podzemních stanic, s pátou totiž kolo končí a nezáleží na tom, zda nebo kolik bylo otočeno modrých karet nadzemních zastávek. 

V závěru prvního kola si hráči sečtou získané body. Bodovací tabulka přehledně navede hráče, že v prvním kroku mají sečíst počet čtvrtí, kterými jejich linka prochází. V druhém řádku doplní počet stanic z jedné čtvrti, kterou mají nejlépe obsazenou. Ve třetím řádku sečtou hráči úseky své linky, které křižují řeku Temži a za každou takovou část trasy získají dva body.

Výsledkem je pak součin prvních dvou řádků a následně součet s třetím řádkem. Turistické atrakce zaznamenávají hráči ideálně průběžně během tahu, případně pak na konci kola. Za každou připojenou atrakci si zaškrtnou jedno políčko v nejspodnějším řádku bodovací tabulky. 

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Vyhodnocením končí první kolo a hráči si předají ve směru hodinových ručiček své pastelky. Pokud je hráčů méně než čtyři, využije první hráč pastelku ležící na stole, a naopak poslední hráč pak na stůl svou pastelku odloží. Hráči se také vystřídají v roli revizora.

Další kola

V dalších kolech pak mohou hráči propojovat jednotlivé trasy metra a vytvářet tak přestupní stanice, stále ale platí všechny podmínky jako v prvním kole. Žádným úsekem města není možné vést dvě trasy linky souběžně, ani křižovat trasy dříve zakreslené jinde než v přestupních stanicích.

Přestupní stanice jsou tím cennější, čím více linek propojují. Přestup z jedné linky na druhou je hodnocen dvěma body, možnost přestoupit mezi třemi linkami metra je za pět bodů a za přestupní stanici mezi všemi čtyřmi linkami metra získá hráč devět bodů. 

V závěru hry si hráči sečtou body za jednotlivá kola, připočítají body za navštívené atrakce a sečtou si všechny body získané jednotlivými přestupními stanicemi. Vítězem se stává pochopitelně hráč s nejvyšším bodovým skóre. V případě shody pak ještě rozhoduje počet bodů za nejlépe vybudovanou trať.

Pravidla pro pokročilé

Základní hru je možné postupně doplnit ještě společnými úkoly a speciálními vlastnostmi jednotlivých pastelek.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Společných úkolů je celkem pět druhů a hráči si na začátku vylosují dva z nich. Vyložené karty jsou k nahlédnutí všem hráčům v průběhu celé hry a nezáleží na pořadí, ve kterém hráči úkoly splní.

Za každý hotový úkol si v závěru hry přičtou deset bodů. Jednotlivé úkoly požadují propojení minimálně osmi přestupních stanic, zavedení metra do všech třinácti čtvrtí města, připojení všech stanic s turistickými atrakcemi na kterékoliv z linek metra, připojení všech devíti stanic centrální části Londýna a vytvoření sítě metra tak klikaté, že nejméně šestkrát přetne Temži.

Zvláštní vlastností barev jsou celkem čtyři, každá karta pro jednu barvu pastelky. Pokud hraje méně než čtyři hráči, je třeba přidělit už v začátku kartu i pastelkám v prvním kole nepoužitým.

Každá z barev pak má svou speciální schopnost, kterou hráč jednou během kola může použít. První z karet barvy umožňuje zakreslit v jednom tahu dva úseky trasy, vždy však ke stejnému symbolu, který byl pro daný tah vyložen. Druhá karta barvy promění jednou za kolo právě otočenou kartu trasy v libovolný symbol a hráč ji může použít jako žolík. Třetí karta barvy umožní kartu trasy použít jako výhybku a čtvrtá karta barvy započítá vybranou stanici dvakrát.

Promorozšíření

Minirozšíření Den otevřených dveří nabídne do hry další zábavný prvek. Ze čtyř kulatých karet atrakcí vylosují hráči jednu a tu si všichni zakreslí do svých plánků ještě před začátkem hry.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Na výběr je Britské muzeum se symbolem čtverečku, Buckinghamský palác s pětiúhelníkem, Greenwich Park označený trojúhelníčkem a Battersea Park se symbolem kroužku. Každá z těchto stanic se nachází vždy uprostřed jedné čtvrti a hráči si ji označí symbolem ozubeného kolečka, tzn. dokreslí paprsky k symbolu už vytištěnému na plánku.

Tato stanice se pro aktuální hru stane šestou turistickou atrakcí. Všechna další pravidla pak zůstávají v platnosti.

Všechna rozšíření a pokročilá pravidla se dají libovolně kombinovat a zvyšovat tak obtížnost hry, neprodlužují však nijak zásadně herní dobu. 

Sólo mód

Hru je možné zahrát si i v sólo verzi. Příprava je úplně stejná jako pro hru více hráčů, sólo hráč si jen zvolí pořadí pastelek a pokud hraje i s pokročilými moduly, případně pastelkám přiřadí jejich speciální vlastnosti. 

Pro hru platí všechna obvyklá pravidla podle zvolené obtížnosti. Sólo hráč si postupně podle předem zvoleného pořadí pastelek zakreslí všechny čtyři linky s cílem dosáhnout co nejvyššího počtu bodů. V závěru si pak svoje skóre může porovnat s přiloženou tabulkou, v níž jeho snažení ohodnotí městská rada.

Závěrem

Hra Příští stanice: Londýn je velice svižná a příjemná hra, která osloví jak rodiny s mladšími dětmi, tak i zkušené deskohráče. Dlouhé přemýšlení a kombinování tu není příliš žádoucí, naopak je třeba pružně reagovat na aktuální situaci a rychle si v hlavě přestavět celý zamýšlený plánek podzemní dráhy.

Příští stanice: Londýn
Zdroj: Mindok

Velice sympatická je velmi rychlá příprava hry, minimální požadavky na prostor a také rychlost hry. Kdo se jednou prokouše pravidly, představí ostatním hru během několika minut. Výrazné signální barvy a podařená jednoduchá grafika spolu velmi pěkně ladí a vytváří velice sympatický celek.

Příjemná je i velikost celé hry, v pevné krabičce může cestovat celé léto bez poškození, stačí přibalit ořezávátko. Milovníky flip&write hra rozhodně potěší, nicméně je pravda, že pokud máte rádi během her interakci, vzájemné špičkování a chcete se bavit spolu, možná to nebude to pravé ořechové.

Většinu hry se všichni hráči hrbí nad svou mapkou, přemýšlí, kombinují, horečně propojují, ale prostor pro společnou komunikaci tu příliš není. Hráči si nijak vzájemně nepomáhají ani neškodí, nesoupeří s časem ani vzájemně o bonusy. Prakticky každá hra je vlastně trochu sólo mód, v němž si na konci sečtete body a porovnáte je s ostatními.

Přesto však hodnotím hru velice pozitivně, líbí se mi zejména možnost postupně zvyšovat obtížnost a přidávat si do hry další prvky. Základní hru zvládne i malý školák, a ačkoliv možná nebude kombinovat a promýšlet tak horečně jako rodiče, náhoda mu může hrát do karet, a i on bude mít šanci nahnat pěkné skóre.

Příští stanice: Londýn

Autor: Matthew Dunstan

Ilustrace: Maxime Morin

Vydává: Mindok

Minimální věk: 8+ 

Délka hry: 15-25 min

Počet hráčů: 1-4

Cena: 419 Kč

Závěrečné hodnocení
Zábava hraní / kvalita hry
85 %
Eva Šilerová
Dětská knihovnice, vášnivá deskohráčka a čtenářka, milovnice krásných ilustrací, obdivovatelka montessori i waldorfu, hračička a patla matla všeho DIY, máma malého deskohráče a čtenáře
pristi-stanice-londyn-jako-hlavni-architekt-mate-sanci-prestavet-londynske-metro+ jednoduchá pravidla + rychlá hra + jazykově nezávislá + pěkné grafické provedení + velikost ideální na cesty + oboustranné hrací plánky + sólo mód - minimální interakce mezi hráči - promorozšíření nemá papírový návod, pouze elektronickou verzi přes QR kód