Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Albi

Dračí strážce vás přenese do klasické pohádky, kde je základ naruby. Princezna chráněná chrabrým drakem se brání chtivým rytířům.

Bylo nebylo, za desatero cestami, v opuštěné krajině v mohutné tvrzi zarostlé křovisky, žila sličná princezna. Bedlivě ji střežil drak, ale navzdory všem tradičním pohádkám, tenhle drak nechtěl svou krásnou paní sežrat. Žili spolu v příjemném poklidu, který sem tam narušil otravný rytíř, snažící se spokojenou princeznu osvobodit.

Drak se měl co ohánět, aby všechny ty chrabré rytíře v lesklé zbroji odpálkoval. V poslední době začalo rytířů přibývat a drak potřebuje naši pomoc. Ano, čtete správně, v této hře budeme pomáhat drakovi ochránit krásnou princeznu před chtivými rytíři.

Dračí strážce je kooperativní rodinná hra s omezenou komunikací. Všichni hráči se společně snaží ovládnout draka a jeho pohyb tak, aby postupně porazili všechny rytíře ve hře. S každým kolem totiž rytíři postupují blíže hradu a drak má tak nedlouhý čas k tomu, aby všechny rytíře do jednoho spálil na popel.

Co je uvnitř krabice?

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Albi

Modulární herní plán nabízí několik možností, jak sestavit cesty k tvrzi. Hráči mohou zpočátku využít základní variantu jednodušších cest, v pokročilé verzi vstupují do hry ještě řeky a tunely. Plán je třeba vždy sestavit do čtverce a doprostřed umístit mohutnou kamennou tvrz s půvabnou princeznou. Odtud také vylétá k obraně drak.

Podle počtu hráčů se pak do boje s drakem vydá také určený počet rytířů. Při minimálním počtu třech hráčů se na začátku o záchranu princezny uchází pět rytířů, se zvyšujícím se počtem hráčů přibývají i rytíři až do maximálně deseti rytířů při plném počtu sedmi hráčů. 

Papírové figurky hráčů v plastových stojáncích hráči náhodně rozmístí na začátky cestiček vedoucích k tvrzi, figurku draka umístí na výchozí pozici do tvrze uprostřed. Protože je možné rozestavět hrací desku několika způsoby, bude vždy i každá z cest různě dlouhá. Při počátečních hrách je šikovné zaměřit se pokud možno na ty delší z nich, aby měli hráči alespoň o kolo až dvě navíc a drak stihl všechny rytíře pobít.

Rytíři útočí na draka různými zbraněmi, v této hře však nehraje ilustrace žádnou roli a sekery, meče, dýky i kopí mají na útok na tvrz stejný účinek a dveře hradu rozbije šíp luku stejně jako zrezlý meč. 

Každý hráč pak obdrží sadu šesti akčních karet, které umožňují pohyb po hracím plánu drakovi. Čtyři karty zobrazují barevné šipky, stejně jako barevné šipky na hracím plánu.

Pomocí těchto šipek se pak drak může pohybovat vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů. Další karta s hnědým vykřičníkem umožňuje v tahu využít jeden z manévrů draka, který následně spustí i manévr rytíře. Poslední kartou je oheň, který umožní drakovi chrlit smrtící sílu na figurku rytíře stojící na stejném poli.

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Albi

Oboustranné žetony manévrů umožňují drakovi vykonat nějakou neobvyklou akci, protože rytíři ale drakovi nic nedarují, následuje vždy nějaká odveta. Drak například může chrlit oheň na sousední pole, ostatní rytíři se však pohnou o jedno pole vpřed. Drak se může okamžitě vrátit do tvrze a přemístit se tak například z nebezpečného okraje hracího plánu nebo blíže k dalším rytířům, rytíři ale budou v tomto kole chráněni před útokem draka.

Poslední základní manévr umožňuje drakovi vykročit kterýmkoliv směrem, hráči za něj ale zaplatí odhozením jedné akční karty z ruky. Další karty manévrů se pak využijí až v pokročilé verzi hry, na výběr je dalších šest.

Součástí hry jsou dále karty pohybu draka a pohybu rytířů, které se vždy otočí na začátku kola a určují, o kolik polí se všechny postavy smí pohnout. Obě sady mají po šesti kartách, a zatímco rytíři se pohybují vždy vpřed, a to o 0 až 2 pole, drak může i couvat.

Pokud jsou tedy v tvrzi proti sobě žlutá a červená šipka, tak pro pohyb 2 pole ve směru žluté je možno využít žlutou šipku v kombinaci s pohybovou kartou 2, ale také kartu -2 a červenou šipku. 

Posledními komponenty jsou pak přesýpací hodiny, žetony domluvy, oboustranný žeton prvního hráče s obrázkem princezny a draka a pro pokročilou hru pak žetony koně a štítu, které se využijí v kombinaci s žetony pokročilých manévrů.

Jak se to hraje?

Jak již bylo řečeno, na začátku hry všichni hráči dostanou svou sadu akčních karet, rozestaví potřebný počet rytířů na hrací desku a umístí draka doprostřed tvrze. Začínající hráč pak otočí obě karty pohybu, pro rytíře i draka. Rytíři se okamžitě přesunou o udaný počet polí po cestě.

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Albi

Karta pohybu draka určuje maximální počet kroků, který mohou hráči ve svém tahu využít. Minimálně se vždy však musí přesunout alespoň o jedno pole (pokud se hráč svého tahu nevzdá a nepasuje). Drak se může pohybovat i opačným směrem, než udává barevná šipka, a to v případě, že karta pohybu obsahuje záporné číslo.

Následně jeden z hráčů mlčky ukáže na jednoho či více rytířů, na které chce v tomto kole útočit. Zde je potřeba dodat, že při prvních hrách nebo při hře s dětmi bude téměř jistě potřeba využít žetony domluvy, které umožňují po čas vymezený přesýpacími hodinami poradit se i slovně. Přesýpací hodiny omezují čas domluvy na přibližně 30 vteřin.

Počínaje prvním hráčem vyloží všichni lícem dolů jednu ze svých akčních karet. Mohou využít jak karty pohybu určeným čtyřmi barevnými šipkami, tak kartu manévru nebo spalující oheň. První hráč pak svou vyloženou kartu otočí, vyhodnotí její efekt a provede akci. V tahu se postupně vystřídají všichni hráči.

Vyložené karty zůstávají na stole a počet dostupných akcí se pak hráčům zmenšuje. Zpět do ruky se vrátí až po odhození poslední z nich, případně pokud hráč pasuje, vynechá svůj tah a místo něj si dobere všechny karty zpět do ruky. 

Po odehrání prvního kola se přesouvá žeton začínajícího hráče k dalšímu, ten opět otočí karty pohybu rytířů i draka, určí rytíře, na kterého budou během kola útočit a kroky probíhají stejně jako v prvním kole atd. 

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Fantasymag.cz

Hráči se pomocí akčních karet postupně snaží zlikvidovat všechny rytíře dříve, než se byť jediný z nich dostane do tvrze. Na draka ovšem kromě útočících rytířů čeká ještě několik dalších příkoří. Pokud by se během kterékoliv části hry dostal mimo herní plán, hra okamžitě končí a rytíři zvítězili. Stejně tak je riskantní vracet se do tvrze, protože spalující oheň určený pro rytíře by mohl sežehnout i princeznu a s tou by byl okamžitě ámen.

Vypadá to jednoduše?

Tak to se vám bohužel jen zdá. Hráči mají během hry jen minimální prostor pro domluvu a jediná chyba může být potrestána okamžitou prohrou. Byť může být drak na dosah od rytíře, nemají hráči moc možnost domluvit se, kdo k němu půjde rovně a kdo uhne doleva, pokud to udělají obráceně, v lepším případě se od rytíře jen vzdálí, v horším vyletí z hracího plánu a ihned prohrávají.

Totéž s chrlením ohně, zatímco jeden z hráčů považuje za skvělý nápad použít manévr a vrátit se do tvrze, jiný očekává pohyb o tři kroky dále a nechá draka chrlit oheň, čímž spálí tvrz i s princeznou na uhel. 

Se staršími vyhranými hráči by asi šlo nacvičit si nějakou taktiku, ovšem pro starší vyhrané hráče se nabízí přehršel lepších her. Dračí strážce je však prezentovaný jako rodinná hra pro děti od osmi let a dovolím si odhadnout, že toto bohužel fungovat nebude. Děti nechtějí dvacetkrát prohrát, aby si nacvičily strategii.

I když jsme doma zcela rezignovali na pravidlo nemluvení a během hry si spolu povídali o možných krocích, stejně se nám 99 % her nepodařilo vyhrát. Pravda, neřekli jsme si na plná ústa, já jdu žlutou dolů o tři, ty jdi modrou o jednu doprava a táta použije oheň. Taková hra by však asi ale brzy omrzela i to osmileté dítě. 

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Fantasymag.cz

Velmi teoreticky by si hráči mohli domluvit nějaká neverbální znamení, kudy se vydat a jakou akci zrovna používají, avšak celé to jde proti smyslu hry, a i tak by bylo třeba být stále ve střehu a flexibilně reagovat na kroky ostatních, ne vždy totiž má každý hráč k dispozici celou sadu akčních karet. A přestože můžeme podle odhozených karet sledovat, které má spoluhráč ještě v ruce, jen velmi těžko se odhaduje, co v kterém tahu udělá.

Pro mnoho akcí existují zcela rovnocenné alternativy – typu já jdu dolů a čekám že spoluhráč po mně půjde doleva, on to ale vyhodnotí stejně a jde dolů, zatímco čeká, že doleva odbočím já – a pak je čistě na náhodě, zda se nám podaří sladit naše myšlenky a dosáhnout potřebného cíle. S narůstajícím počtem hráčů se pak celá strategie úplně hroutí a zatímco možná dokážete odhadnout, jak zareaguje vaše dítě nebo partner, v sedmi hráčích už tuto taktiku zkoordinujete jen velmi těžko či spíše vůbec.

Navíc pokud je hra určena dětem už od osmi let, ani zdaleka si nedovedu představit, že by takové analýzy byly schopné děti v druhé třetí třídě a s chutí si hru zahrály více než dvakrát. 

Výzva pro otrlé

Kdo se nějaké prohry jen tak nezalekne a rád přijímá náročné výzvy, může vyzkoušet i herní mód pro pokročilé. Zde přijde ke slovu těžší verze hracího plánu s řekami a tunely.

Řeky mají vliv na pohyb draka a tunely mění pozice rytířů. Pokud drak končí svůj pohyb v řece, popluje po proudu ve směru bílé šipky o jedno pole dále. Rytíři řeku křižují po mostech a nesmočí si ani kotníky.

Dračí strážce: krásná princezna a chrabrý drak vzdorují chtivým rytířům
Zdroj: Fantasymag.cz

Tunely jsou určeny pro rytíře a kdykoliv zakončí svůj pohyb u vchodu tunelu, okamžitě se přesouvají k jeho východu a pokračují po jiné cestě. Drak se do tunelu nevejde a pokračuje ve svém pohybu vždy po povrchu. Plánovat si zde kroky za porážkou rytířů je tak ještě o další level náročnější a protivníci mistrně prokličkují skrze tunely nebo drak odpluje nečekaně v dál. 

Hra pro pokročilé dále obsahuje šest manévrů, z nichž se použijí tři vybrané. Zde se nabízí několikero zajímavých akcí, které mohou s pohybem draka poměrně pěkně zahýbat. I zde se však za použití platí vysokou cenou. Manévr opakování umožňuje stejnou akci vykonat dvakrát, avšak hráč přijde nenávratně o jednu ze svých akčních karet a do konce hry ji už nesmí využít.

Pohyb do L umožní pohnout se podobně jako šachový kůň, znemožní ale dalšímu hráči vykonat jeho tah. Past vrátí libovolného rytíře na začátek cesty, jinému rytíři však poskytne ochranu přidaného štítu a drak jej musí sežehnout dvakrát, nejprve zničí štít, až v druhém útoku zabije rytíře. Královská jablka zvou do hry i princeznu, která může trefit libovolného rytíře jablkem, ten zavrávorá a posune se o dvě pole zpět. Omámený rytíř si však pozve na pomoc posily a vrátí do hry jednoho již odstraněného rytíře.

Manévr Rychlík umožní hráčům mimo jejich tah posunout draka až o čtyři pole, poté si ale vymění pozici s nejvzdálenějším rytířem. Manévr Magnet přitáhne libovolného rytíře o jedno či dvě pole blíže k drakovi, jiný rytíř však dostane k dispozici koně a v dalších kolech se bude pohybovat vždy o jedno pole rychleji.

Jak je již možná zřejmé z popisu, většina pokročilých manévrů je pro draka, potažmo hráče výhodná jen zdánlivě, kontrující manévry rytířů působí extrémně ničivě a pro draka je vítězství ještě mnohem vzdálenější než v původní základní hře. 

Závěrem

Poměrně zajímavý mechanismus hry je bohužel zcela pohřbený nevyvážeností sil draka a rytířů. Pro draka je téměř nemožné vyhrát, hráči jsou během hry neustále biti dalšími a dalšími příkořími a frustrovanému hráči nezbývá než se nechat ve většině případů porazit bandou tupých bojovníků.

Na bránu kamenné tvrzi přišli útočit mečem a lukem s šípy, desetihlavou saň zastrašují směšnou malou dýkou, a i když je polovina z nich oděna jen v prosté haleně, několik nemá žádnou přilbu a jen někteří se chrání štítem, i tak v drtivé většině případů vítězí.

Princezna nemá šanci žít si v příjemné symbioze s klidným drakem, je nucena zapojit se také do boje a bez ohledu na to, jak spokojeně se jim dařilo a o žádnou záchranu se neprosila, na bránu tluče neustávající proud sňatkuchtivých cizinců. Tahle pohádka ve většině případů nebude mít šťastný konec a dychtiví zachránci dosáhnou svého stůj co stůj.

Dračí strážce

Autor: Arthur Viennot

Vydavatel: Albi

Minimální věk: dle vydavatele 8+ 

Délka hry: 15 min při hře 3 hráčů, s dalšími hráči se hra úměrně prodlužuje

Počet hráčů: 3-7 hráčů

Cena: od 600 Kč

Závěrečné hodnocení
Zábava hraní / kvalita hry
40 %
Eva Šilerová
Dětská knihovnice, vášnivá deskohráčka a čtenářka, milovnice krásných ilustrací, obdivovatelka montessori i waldorfu, hračička a patla matla všeho DIY, máma malého deskohráče a čtenáře
draci-strazce-krasna-princezna-a-chrabry-drak-vzdoruji-chtivym-rytirum+ pěkná grafika + modulární hrací plán + rychlá příprava + pravidla pro základní i pokročilou hru + zahraje si více hráčů - hra je značně nevyvážená, téměř nemožné vyhrát - obtížná možnost domluvy - protivník je o dost silnější než drak, resp. hráči společně - hra příliš nesplňuje kritéria kooperativní rodinné hry (viz body výše)