Před půl stoletím byl napsán příběh, který dodnes rezonuje nejen v dětských duších. V zahraničí je mnohem známější než u nás. Dost známý na to, aby na jeho motivy vznikl film, muzikál a obtiskl se do popkultury. Novela byla naštěstí v roce 2014 vydána v českém jazyce, takže z ní mohou mít potěšení i naši čtenáři. A rozhodně by ji neměli minout.

Na okraj útesu došel Železný muž.

Přišel zdaleka? To nikdo neví. Odkud byl? To nikdo neví. Jak byl postaven? To nikdo neví.

Stál na útesu, na samém okraji, v úplné tmě. Byl vyšší než dům.

Vítr mu prozpěvoval mezi železnými prsty. Jeho obrovská železná hlava, podobná popelnici, ale velká jako celý pokoj, se zvolna natočila vpravo a pak zase vlevo. A s ní i železné uši, nejdřív sem a pak zase tam. Naslouchal moři. Oči jako reflektory mu zářily, nejdřív bíle, pak červeně, potom infračerveně. Železný muž si prohlížel moře, nikdy předtím ho neviděl.

Příchod Železného muže

Jednou se na nejmenovaném pobřeží objeví Železný muž, který schroustá kovové vybavení farmářů v okolí: traktory, pluhy i oplocení. Rozezlení farmáři zprvu netuší, kdo to způsobil. S pravdou přijde chlapec Hogharth, který obra na útesech viděl. Farmáři vyhloubí jámu, do které se podaří obra polapit, a zahrnou ho hlínou, čímž považují problém za uzavřený. Jenže dalšího jara se ale Železný muž sám vykope a je třeba hledat jiné řešení.

Farmáři k němu přijeli po silničce autem, aby mohli rychle ujet, kdyby věci nabraly nepěkný spád. Zastavili nějakých padesát metrů od remízku. Ten obr byl vážně monstrum. Většina z nich ho pořádně viděla poprvé. Hrudník měl jako dobytčák, paže jako jeřáby a rezatěl, nejspíš od všeho toho starého ostnatého drátu, co sežral.

Hogharth nevnímá obra jako otevřenou hrozbu. Požádá ho o odpuštění a  nabídne mu, že obr může jíst železo z místního vrakoviště. Muž souhlasí a přesune se spokojeně tam.

Nedlouho poté ale z vesmíru přiletí obrovský netvor a dosedne do Austrálie. Přikáže lidem, aby ho nakrmili, jinak se začne živit sám. Všichni z něj mají hrůzu a ani vojenská technika proti němu nepomůže. Hogharth si vzpomene na Železného muže a přesvědčí ho, aby se s nestvůrou utkal. Boj / sázka mezi nimi nakonec dopadne ve prospěch obra. Ukáže se, že vesmírná bytost je ve skutečnosti hvězdný duch schopen zpívat hudbu sfér a tím přinášet Zemi mír. Ani první, ani druhé ohrožení lidí tedy nakonec není takové, jaké se zprvu zdálo: stačilo najít společnou řeč.

Výjimečný text výjimečného básníka

Železného muže napsal Ted Hughes. Známější je jako básník a jeho obratnost v zacházení s jazykem se pozitivně odráží na kvalitě textu. Ten je promyšlený, nikterak dlouhý a neplýtvá zbytečně slovy (i s obrázky má šedesát stránek). Zároveň nabízí setkání s bohatou obrazotvorností a využívá opakování slov k prohloubení nebo gradaci příběhu.

Příběh také není předvídatelný a o to je napínavější. Nesnaží se o obsáhlé vysvětlování, ale když už něco vysvětluje, má k tomu důvod (například vyprávění o zemětřesení, které se později uplatní při příletu draka). Minimalismus a míření na cíl také umocňují pocit, jako bychom byli přímo v ději.

Železný muž rozehrává některé archetypální, mytické obrazy, které usnadňují propojení s dětskou představivostí. Proto u ní tolik nezáleží na žánru, který upřednostňujete, protože kniha dokáže uspokojit opravdu široké spektrum očekávání.

Železný muž povstal a zavolal svou výzvu. „Sedni si,“  zaburácel. „Sedni si a věnuj mi pozornost, ty obří kosmická ještěrko!“

Vesmírný netopýr, anděl, drak či co se pomalu posadil. Rumraje lodí a letadel na pláži kousek od svého krku si vůbec nevšiml. Teď překvapeně hleděl na Železného muže, který mu připadal maličkatý, přestože hlas měl silný dost.

Železný muž znovu promluvil. „Vyzývám tě,“ zavolal, „na zkoušku síly.“

Chytrá knížka pro rodiče i jejich ratolesti

Knihou se nese několik motivů, které z ní dělají dobrý příběh pro děti. Děj není černobílý, ale poukazuje na protiklady: ničení a tvoření, léčení a ubližování, důvěra a nedůvěra, válka a mír. Železný obr zpočátku působí tajemně až hrůzostrašně, je nepochopitelný svým hladem po kovech a působí spíše jako přírodní síla. Ukáže se však, že je schopen porozumění, odpuštění a nalezení kompromisu s lidmi.

Nejednoznačná je od počátku i nestvůra z vesmíru. Její přistoupení na neférovou sázku a i vysvětlení, proč se vydala na Zemi a vznesla tak nehorázný požadavek, odhalují složitější povahu nepřítele, který se ukazuje být opět druhem živelné síly. Ač tedy přivolána lidským válečným rykem, nakonec přináší uzdravení v podobě hudby sfér. Dětský čtenář se tak setkává s pestrými, ale nikoli prostými vztahy.

Hlavní dětský hrdina aktivně posouvá děj a jeho činy jsou důležitější než činy dospělých: on je tím, kdo naláká obra do jámy, on s obrem mluví, on navrhne povolat ho proti nestvůře z vesmíru. Zároveň má oporu ve své rodině, která mu věří a pomáhá mu, ačkoli jeho tvrzení jsou mnohdy velmi fantaskní. Všechny postavy ovšem jednají uvěřitelně a logicky, samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že celý děj je podán velmi jednoduše.

Když jsou lidé vystaveni vnějšímu ohrožení, konají racionálně a společně. Zároveň ale dokáží změnit názor ve chvíli, kdy se ukáže, že toto ohrožení není nutně namířeno proti nim.

Kniha skrývá i jemný humor (Jak nakrmit stvoření velké jako Austrálie? Austrálie je rozlehlá země, snadno by se do ní vešly všechny evropské státy. Jen žaludek té příšery musí být velký jako Německo) a zvukomalebné nebo grafické hrátky (Ta maličká hvězda byla rozhodně větší. A nejen větší, ale větší a Větší a VĚTší. Každou noc byla VĚTŠÍ). Kniha je rozdělena do pěti kapitol, což umožňuje dobře dávkovat čtení na pět večerů. Hodí se jak pro společné, tak pro samostatné čtení a rozhodně patří mezi to lepší, co sci-fi pro děti nabízí.

Další zajímavosti:

Na motivy knihy vznikl animovaný film (The Iron Giant, 1993, Warner Bros), ale jeho důrazy jsou posunuty blíže k přátelství mezi chlapcem a obrem a také na varování před ničivou silou války. Lépe si člověk obojí užije, když se je nebude pokoušet srovnávat.

S Železným obrem se můžete setkat i v knize / filmu Ready Player One.

Původní název knihy “Iron Man“ byl ve Spojených státech časem posunut k “Iron Giant“, aby nedocházelo k mýlkám se stejnojmenným komiksovým hrdinou.

V roce 2014 vyšla Hughesova “Železná žena“, která se soustředí více na otázku životního prostředí. Do češtiny zatím nebyla přeložena.

Ted Hughes: Železný muž

Ilustrace: Nikkarin

Překlad: Petr Eliáš

Vydal: Nakladatelství Albatros

Počet stran: 62

Cena: 169 Kč

Vhodné pro: děti 7–10 let

[review]

UložitUložit

UložitUložit