Spalující bůh: destruktivní vyvrcholení čínské temné fantasy pro dospělé
Zdroj: Fantasymag.cz s využitím Leonardo AI

Spalující bůh uzavírá čínskou fantasy trilogii Maková válka finálním střetem s Dračí republikou a skutečným účtováním ceny za krvavou válku.

Občanská válka není zdaleka u konce a z Rin se stává jedna z velitelek jižních armád. Hrozba cizích mocností a zbytky Dračí republiky hrozí uvrhnout celý Nikan do záhuby a nekonečná válečná zvěrstva jsou doplňována hladomorem, přírodními katastrofami a banditismem.

Před Rin stojí výzva vypořádat se s minulostí své krve i s minulostí celé říše a pokusit se sjednotit paběrkující trosky kdysi slavné civilizace v silný národ. Lze však v něco takového mezi zrádci, bohy a opiem vůbec doufat?

Strastiplná pouť hlavní hrdinky spěje do notně objemného finále. Sledovali jsme Fang Žu-nin, alias Rin, od jejich skromných počátků v zapadlé jižní provincii, přes její nesnáze na prestižní vojenské akademii Sinegard a opatrné koketování s panteonem a nadpřirozenem, až po její četné konfrontace s řadou nepřátel.

Nepřítelem je Rin totiž v tom či onom bodě v zásadě každý – Mukenský svaz, její spolužáci, učitelé, císařovna, západní mocnosti, kolegové, ale většinou především ona sama a její vnitřní démoni. Autorka se nijak netají tím, že hlavní hrdinka příběhu není žádnou světicí.

Rin, jejíž osud je přiznaně inspirován Mao Ce-tungem, je morálně značně pochybnou protagonistkou a její nešvary, mezi které patří především narkomanie, bezohlednost, touha po pomstě a ochota obětovat tisíce životů pro „vyšší dobro“, se v průběhu trilogie neustále zhoršují.

A tak, pokud jsme v první svazku sledovali ústrky, které musela jako chudá dívka a sirota z jihu snášet a v mnoha situacích ji chápali a stranili, ve druhém svazku sledovali její prohlubující se problémy a utrpení s rostoucími obavami, tak ve svazku třetím je již plnohodnotnou anti-hrdinkou.

Zdroj: Fantasymag.cz s využitím Leonardo AI
Zdroj: Nakladatelství Host

Čtenář má možnost s hrůzou sledovat její vnitřní ospravedlnění horších a horších zločinů a zároveň její libování si ve větších a větších zvěrstvech. To však rozhodně není na škodu, právě Rin a antipatie, které vzbuzuje, patří k těm silnějším motivům celé trilogie, a především třetí knihy. Její charakter a peripetie jsou totiž vylíčeny dostatečně poutavě, aby se právě z negativních stránek protagonistky stala literární kvalita.

To však zdaleka neplatí o ostatních aspektech knihy, která, bohužel, trpí všemi nešvary knih předešlých. Je tím zejména jistá schematičnost děje, který se lineárně odvíjí po značně předvídatelných liniích a podivná plochost světa.

Stran světa tvorby nepřináší třetí díl nic nového, stále funguje v modu jisté laciné nápodoby čínských dějin bez silnějšího autorského vkladu, navíc náznaky nastíněné v předchozích dílech zůstaly již nadále nerozvinuté. Rozvoje se nedočkají ani ostatní postavy, kterých ostatně moc nepřibývá. Kniha trochu budí dojem, jakoby se prvních dvou dílech vše připravilo a nyní je čas na finální střet, pro který ovšem není příliš vybudované napětí.

Je třeba ovšem brát v úvahu čtenářovo nadšení pro daný svět – pro ty, kteří si zapáleně přečetli první dva díly, doporučuji přidat k hodnocení nějakých těch dvacet procent a pustit se do knihy.

Příběh především zkraje sleduje snahy o osvobození jihu od pozůstatků Mukenského svazu a popisuje Rininu partyzánskou válku. Když se ovšem dají do pohybu její plány, začíná zápletka působit poněkud křečovitě a nejedeno rozuzlení je zkrátka rozpačité. Stejně jako v předchozích dílech, i zde je poměrně doslovně imitována událost z čínských dějin.

Zatímco v předchozích dílech šlo o občanskou válku či Nankingský masakr, zde Rin a její následovníci podniknou jakousi variaci na Dlouhý pochod, který podnikla čínská Rudá armáda ve třicátých letech. A stejně jako v předchozích knihách je událost sice v jiném kontextu, nicméně zcela jasně identifikovatelná a vzbuzuje podobné otázky nad jejím významem v metanarativní rovině.

Trilogie Maková válka nemá být alternativní historickou fikcí, ale nemůže ani s vážnou tváří tvrdit, že nemá s Čínou nic společného. V této šedé zóně pak vyvstává otázka, o čem příběh vypovídá – o čínské kultuře? O čínských dějinách? O Nikanu jakožto alternativě ke skutečnosti? A pokud jde o alternativu, v čem je vlastně jiná?

Dlužno dodat, že právě tyto úvahy mohou tvořit nejzajímavější část četby, ovšem svádí spíše k úvahám o representaci čínské kultury ve světové žánrové literatuře, nežli k rozjímání nad literárními kvalitami díla.

Kuangová píše poučeně, suverénně, ale výsledek není ani historickou příručkou, ani plnohodnotně vystavěným světem. Fanoušci série se nechávají slyšet, že si raději přečtou Kuangovou, nežli historiografickou publikaci, což je jistě v pořádku, ale opět zůstává otázkou, co je tedy meritem díla.

Napříč hodnoceními je ovšem setrvale patrné, že větší problém nechat se strhnout sérií mají ti, kdo jsou obeznámeni s čínskými dějinami. Pro ty působí román totiž jako román z druhé světové války, kde se Německo nejmenuje Německo, zeměpis Evropy je zjednodušený, za mořem je jedna velmoc, na východě druhá, ale přes všechny změněné názvy a schematizmy se mezi postavami objevuje Beowulf či Ivanhoe a na fiktivních akademiích čtou Platóna a Aristotela.

K celkově rozpačitosti nahrává samotný konec – zde pozor, pokud nechcete ani v náznaku znát rozuzlení díla, tak dál nečtěte!

Celkové zakončení příběhu je i přes až rozvláčný vývoj náhlé a těžko uvěřitelné. Rinin charakter je vykreslen v nápodobě Maa a čtenář by spíše čekal úskalí spjatá s nějakou Nikanskou variantou Kulturní revoluce, nežli podivné a náhlé rozhřešení.

Jako bychom měli na posledních několika stránkách co dočinění nikoliv s anti-hrdinkou, ale opravdovou hrdinkou, což poněkud nabourává celkové vyznění. Podobně jako i ostatních peripetií zde čtenář jen marně tápe, proč k daným událostem došlo, či spíše, proč by je měl v rámci daného světa považovat za uvěřitelné.

Přes tuto haldu problémů je ovšem jisté, že pokud jste dočetli první dva díly, je pro vás Spalující bůh nutností. Nečekejte však, že by třetí díl vnesl do hry něco nového – všichni aktéři jsou už na scéně a zbývá je v zásadě jen postupně všechny odklidit.

Kuangová si uchovává svůj svižný styl, který paradoxně není prost občasných náhlých skoků, a přitom se zde v závěru stává do jisté míry zdlouhavým. Zarytým fanouškům přinese kniha kýžené rozuzlení, skeptikům jen širší pole pro kritiku.

Jestli je série Maková válka pro vás zjistíte jistě již u první knihy a dle toho si také upravte závěrečné hodnocení. Pokud jste byli nadšeni, jistě vás o nadšení nepřipraví jedna bručounská recenze.

R. F. Kuangová: Spalující bůh

Překlad: Daniela Orlando

Vydal: Nakladatelství Host, 2024

Počet stran: 648 ú pevná vazba

Cena: 467 Kč